Za neizplačilo plač tudi do 20.000 evrov kazni

(foto: pixabay.com)

Finančna uprava RS (Furs) je z letošnjim letom pridobila novo pristojnost – sankcionira lahko neizplačilo plač. V začetku februarja so njihovi uslužbenci, tudi s pomočjo mobilnih enot izvajali obsežen nadzor delodajalcev, ki niso oddali obrazcev v zvezi z izplačili plač.

Za neizplačilo plač tudi do 20.000 evrov kazni

Če je v postopku nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače, prispevki pa niso bili obračunani in plačani, Furs zoper te delodajalce uvede ustrezne postopke v skladu z določbami Zakona o davčnem postopku.

V primeru, ko inšpektorji ugotovijo, da REK obrazci niso bili predloženi, ker delodajalec plač zaposlenim ni izplačal, bo Furs takšnega delodajalca sankcioniral in mu izrekel globo.

Ta znaša od 450 do 20.000 evrov, odvisno od velikosti in statusa delodajalca. Z globo od 450 do 2.000 evrov pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca. Furs bo tudi v prihodnje nadzoroval neizplačilo plač ter sankcioniral vse kršitelje.

V začetku februarja so zato začeli izvajati nadzore nad kršitvami, ki so bile storjene s tem, ko zavezanci do 18. januarja 2018 niso izplačali plač in/ali oddali REK-1 obrazcev za mesec december 2017. Kaj kažejo prve ugotovitve?

V 50 primerih plače so bile izplačane, prispevki pa ne

Inšpektorji so izplačilo oziroma neizplačilo plač preverjali pri 360 delodajalci. Ugotovitve, ki jih je objavila Data.si, pa so sledeče.

  • V 89 primerih (24,72%) nadzor ni bil potreben, ker so bili REK obrazci oddani že pred izvedbo nadzora.
  • V 50 primerih (13,89%) so nadzorniki na terenu ugotovili, da so plače bile izplačane, REK obrazci pa niso bili predloženi Fursu (kršitev določil 2. odstavka 353. člena ZDavP-2 in s tem storjenega prekrška po 2. točki 1.odstavka 397. člena ZDavP-2). V teh primerih je bilo izdanih 29 plačilnih nalogov. V preostalih primerih, kjer je bilo izplačilo plače ugotovljeno na podlagi izjave delavcev, pri tem pa odgovorna oseba zavezanca ni bila dosegljiva, prekrškovni postopki še potekajo.
  • V 137 primerih (38,06%), kjer je bilo ugotovljeno, da plače niso bile izplačane, bo uveden prekrškovni postopek na podlagi 134. a člena ZPIZ-2.
  • V 84 primerih (23,33%) zavezanec ob obisku nadzornikov ni bil dosegljiv.

K. J.