Z novim šolskim letom odpira svoja vrata prenovljena osnovna šola v Cerkljah ob Krki

Foto: Občina Brežice

Izvajalci gradnje osnovne šole in vrtca v Cerkljah ob Krki že urejajo okolico nove šole, ki bo v novem šolskem letu odprla vrata več kot 300 šolarjem in otrokom iz vrtca. Otroci, učitelji in vzgojitelji bodo imeli na prostornih 4.000 kvadratnih metrih odlične pogoje za učenje in delo. V naslednjem mesecu bo potekal še tehnični pregled objektov in odpravljanje morebitnih tehničnih pomanjkljivosti. V avgustu sledi pridobitev uporabnega dovoljenja, kar pomeni, da bodo osnovnošolci in vrtičkarji septembra že vstopili v prostore nove šole.

Vrednost projekta

Projekt  rekonstrukcija in gradnja OŠ Cerklje ob Krki je trenutno največji projekt Občine Brežice. Večino sredstev za finančno zahtevno investicijo v vrednosti 6,6 milijona evrov je zagotovila Občina sama. Država namreč že vse od leta 2009 ne sofinancira več gradnje osnovnih šol, od leta 2013 pa država še dodatno znižuje sredstva občinam, kar predstavlja precejšnjo oviro pri izvajanju investicij.

V letu 2018 je bila načrtovana nabava opreme, vendar so svetniki brežiškega občinskega sveta na predlog župana Občine Brežice Ivana Molana, da se šola dokonča že v letu 2017, prepoznali prednostno investicijo na področju šolstva in sprejeli rebalans proračuna. Tako je lahko Občina Brežice namenila dodatnih 311.761 evrov za zaključitev investicije v tem letu. Dodatna sredstva so namenjena predvsem za nakup opreme, ki bo zagotovila uporabnost novih prostorov. Dejanski strošek te investicije je za 300.000 evrov presegel ocenjeno vrednost.

Občina Brežice je tako v letu 2017 za dokončanje investicije Rekonstrukcija in dograditev OŠ Cerklje ob Krki v proračunu zagotovila dobrih 3.444.000 evrov.

Nova šola, vrtec in telovadnica

Novi šolski prostori so namenjeni za 9 do 12 oddelkov šole in 5 oddelkov vrtca, skupaj za maksimalno predvideno število učencev 252 in za 110 otrok vrtca (trenutno obiskuje šolo skoraj 200 učencev, v vrtec pa je vključenih čez 80 otrok).

Novi del šole je sestavljen iz treh komponent: samostojnega objekta vrtca na vzhodni strani parcele, ki mu je zagotovljena suha povezava s šolo, ta predstavlja osrednji del in je lociran južno od obstoječega starega objekta s katerim je povezan s hodnikom ter objekt telovadnice na severno zahodnem delu parcele, ki je delno vkopana v zemljo. Večina učilnic in vse igralnice je orientiranih na jug, dobro osvetljenost prostorov zagotavljajo tudi t.i. svetlobni jaški.

Izvajalci in strokovni nadzor

Gradbeno obrtniška dela izvaja podjetje AS-PRIMUS d.o.o., strojne instalacije podjetje KOLEKTOR KOLING d.o.o ter elektro instalacije in zunanje ureditve KOSTAK d.d., strokovni nadzor nad deli izvaja SAVAPROJEKT d.d..

Vir: Občina Brežice