Vrtci v Krškem bodo dražji

Vir: Občina Krško

Krški občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep o podražitvi vrtca. Ta se bo v povprečju podražil za okoli pet odstotkov.

 

Osnova za plačilo staršev otrok v prvem starostnem obdobju se bo glede na sprejeti sklep občinskega sveta povišala za 1,49 odstotka in bo po novem znašala 592,56 evra. Osnova za kombinirane oddelke bo višja za 5,61 odstotka in bo znašala 461,87 evra. Za oddelke od 3-6 leta bo osnova višja za devet odstotkov in bo znašala 425,94 evra, za oddelke od 3-4 leta pa bo višja za 4,03 odstotka in bo znašala 473,06 evra.

Konkreten primer. Za otroka, ki je vključen v program od 1-3 let in so starši vključeni v 5. dohodkovni razred, za katerega plačilo znaša 35 odstotkov cene programa (odločba CSD), bodo starši od polne cene programa, to je 592,56 evra prispevali 207,39 evra. Ker pa je to plačilo še dodatno znižano za 30 odstotkov, je končno plačilo staršev v tem primeru 145,18 evra.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka in vse nadaljnje otroke v vrtcu po zakonu iz leta 2021, ki ga je sprejela vlada Janeza Janše, še naprej oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Skupno bo v naslednjem šolskem letu vrtce v mestni občini Krško obiskovalo 1207 otrok v 71 oddelkih.

A. M.