Vrednost projektov, ki se trenutno izvajajo v Posavju: 103 milijone evrov

Minister Zvone Černač si je v občini Sevnica ogledal projekte, ki se izvajajo s pomočjo evropskih sredstev. Spremljal ga je sevniški poslanec Tomaž Lisec. (vir: Twitter)

Minister Zvone Černač je na povabilo župana Srečka Ocvirka in poslanca Tomaža Lisca obiskal občino Sevnica. Pogovor je tekel o aktualnih in prihodnjih projektih v občini ter črpanju evropskih sredstev.

V Posavju trenutno poteka 238 projektov v vrednosti 103 milijone evrov.

S sredstvi različnih evropskih skladov se v Posavski regiji trenutno izvaja 238 projektov, od tega 234 projektov v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta v skupni vrednosti 101,16 milijona evrov in 4 projekti v okviru cilja Evropsko teritorialno sodelovanje v skupni vrednosti 1,84 milijona evrov.

Iz naslova Dogovora za razvoj Posavske razvojne regije je do konca programskega obdobja 2014–2020 v sofinanciranje vključenih 13 projektov v predvideni skupni višini 39,91 milijona evrov, od tega 20,84 milijona evrov evropskih sredstev.

Od skupaj 13 projektov je bilo 11 projektov potrjenih v času aktualne vlade.

Projekti s področja vodooskrbe

V okviru dveh projektov bo na območju občin Brežice, Bistrica ob Sotli in Sevnica dograjen in hidravlično izboljšan vodovodni sistem. Za 12,3 milijona evrov vredna projekta bo Kohezijski sklad prispeval 6,29 milijona evrov.

Skupen projekt občin Brežice in Bistrica ob Sotli zajema hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občini Bistrica ob Sotli in treh vodovodnih sistemov v občini Brežice. Boljše oskrbe s pitno vodo bo deležnih 3.694 prebivalcev občine Brežice in 1.047 prebivalcev občine Bistrica ob Sotli.

Projekt na območju občine Sevnica pa bo zagotovil dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo, povezal desni in levi breg ter hidravlično izboljšal vodovodni sistem.

Na območju skupnega vodovodnega sistema (VS Sevnica, Blanca, Primož, Nova Gora in Krmelj) bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode 11.286 prebivalcem.

Projekti s področja odvajanja in čiščenja odpadne vode

V okviru 3,2 milijona evrov vrednih projektov, za katere bo evropski Kohezijski sklad prispeval 1,58 milijona evrov, je na območju občine Sevnica predvidena izgradnja sedmih gravitacijskih kanalov in dveh tlačnih kanalov ter izgradnja dveh črpališč. Na območju občine Krško pa bo v okviru projekta poskrbljeno za boljše čiščenje odpadnih voda

Kolesarske poti

Na območju občin Krško in Brežice bo urejena kolesarska povezava med naselji, ki se med seboj delno povezujejo tudi na ravni občin. Na tem območju bo tako na novo urejenih več kot 25 kilometrov kolesarskih poti. Skupna vrednost vseh petih projektov znaša 13,59 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad pa bosta zanje prispevala 6,68 milijona evrov

Transnacionalni program PODONAVJE WACOM

Projekt naslavlja upravljanje z izrednimi stanji na področju upravljanja z vodami na porečju reke Save. V njem sodeluje 10 partnerjev iz držav na povodju reke Save: Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije s ciljem razvoja in testiranja operativnih postopkov, ki slonijo na obstoječih protokolih za izredno onesnaženje ter poplave, ki jih je sprejela Mednarodna komisija za povodje reke Save. Skupna vrednost projekta znaša 1,47 milijona evrov, delež sredstev, namenjenih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, pa za Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS), ki je partner iz posavske regije, znaša skoraj 183 tisoč evrov …

V prihodnje 10,5 milijarde evrov

Slovenija lahko iz svežnja za obnovo Evrope po pandemiji v prihodnjih sedmih letih računa na 10,5 milijarde evrov.

Kljub epidemiji je Slovenija lani na letnem nivoju finančne perspektive 2014 do 2020 počrpala največ evropskih sredstev doslej. Slovenija je po črpanju končno nad povprečjem EU.

Načrti v prihodnje

Priložnosti za regijske projekte prinaša tudi julija lani potrjen slovenski Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Vlada je načrt, ki bo eden od pomembnejših vzvodov za digitalno in zeleno preobrazbo države, pripravila po zgodovinskem dogovoru voditeljev držav EU o obsežnem svežnju evropskih sredstev.

Slovenija bo nekaj manj kot 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in dobrih 700 milijonov posojil iz Mehanizma za okrevanje in odpornost usmerila v zeleni prehod, digitalno preobrazbo, podporo gospodarstvu, raziskave in razvoj, izobraževanje, zdravstvo, socialno varnost in stanovanjsko politiko.

Za doseganje podnebnih ciljev (raba obnovljivih virov energije, izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov itd.) je v NOO predvidenih 42,45 odstotka sredstev oziroma za nekaj manj kot 1,054 milijarde evrov naložb, kar je za skoraj štiri odstotke več kot predvideva evropska uredba. Za digitalizacijo gospodarstva in javnega sektorja bo Slovenija namenila 21,46 odstotka sredstev oziroma 532,75 milijona evrov.

Z obiska ministra za razvoj in evropska kohezijska sredstva Zvoneta Černača v Posavju:

V. S.