Vloge za letošnje kmetijske subvencije je že možno oddati

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela zbirati vloge za kmetijske subvencije. Te morajo kmetje oddati do 6. maja, pri čemer je obvezen elektronski vnos. Tega je mogoče opraviti samostojno ali pri kmetijskih svetovalcih oziroma pooblaščencih.

Zamudniki bodo lahko vloge oddali tudi do 31. maja, a se bo v tem primeru izplačilo zahtevka in za vsak delovni dan zamude znižalo. Izjema bodo upravičenci, ki bodo uveljavljali zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica. Ti morajo vlogo vložiti najpozneje do 3. maja.

Osnova za pravilno oddajo zahtevkov so urejeni osnovni podatki o kmetijah v raznih evidencah. Letošnja novost je med drugim ukinitev izjeme pri registraciji kmetijskih gospodarstev z enim prašičem.

Vsa gospodarstva, tudi tista, ki redijo enega prašiča, se morajo po novem vpisati v evidenco imetnikov rejnih živali in registrirati kmetijsko gospodarstvo.

Novost je tudi, da se za ukrepe kmetijske politike za letošnje leto podatki o kopitarjih, denimo konjih, pridobijo neposredno iz centralnega registra kopitarjev. To pomeni, da morajo vlagatelji prošenj podatke o kopitarjih sporočiti v register pravočasno, sicer lahko ostanejo brez izplačila.

Pri podpori za zelenjadnice so se za subvencijsko leto 2019 spremenili določeni pogoji upravičenosti in način prijave v zbirni vlogi. Če želijo pridobiti za posamično površino pomoč za zelenjadnice, morajo kmetje namreč zelenjadnice na tej površini gojiti najmanj 60 dni. Datume morajo napovedati vnaprej v prijavi v zbirni vlogi.

Mladi kmeti bodo morali na zahtevo Evropske komisije predložiti dokazilo, da dejansko upravljajo s kmetijo oziroma imajo nadzor nad njo.

Novost je še pri kmetijsko-okoljskih plačilih, kjer je od letošnjega leta dalj spet mogoče vstopiti v operacijo reje lokalnih pasem. Tisti, ki bodo letos prvič vstopili v ukrep kmetijsko-okoljskih plačil, pa se morajo najpozneje do 5. maja udeležiti šesturnega programa prehodnega usposabljanja.

Prav tako je nekaj sprememb pri območjih z omejenimi dejavniki, kjer se je spremenil obseg teh območij.

M. P.