Vlada sprejela pomemben sklep za lažje pridobivanje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice

Vizualizacija hidroelektrarne Mokrice.

Vlada je v sredo izdala odločbo o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice, so sporočili po seji vlade. Določila je tudi izravnalne ukrepe, ki jih mora izvesti investitor, družba HESS, da nadomesti škodo, ki bo nastala v naravi.

Hidroelektrarna (HE) Mokrice bo po navedbah ministrstva za okolje in prostor, ki ga vodi mag. Andrej Vizjak, kot obnovljivi vir energije bistveno prispevala k učinkovitemu delovanju celotne obstoječe verige elektrarne na spodnji Savi in tako k realizaciji ciljev obnovljivih virov. Tako bo prispevala k podnebnim ukrepom in čimprejšnjemu prenehanju rabe fosilnih goriv v Sloveniji.

Projekt bo zagotovil tudi izvedbo protipoplavnih ukrepov za vasi v brežiški občini (Krška vas, Velike Malence, Čatež ob Savi, Mostec, Loče, Mihalovci …), še zlasti pa je pomemben za turistično podjetje Terme Čatež. Projekt zagotavlja tudi stabilizacijo nivojev podzemne vode na širšem območju, kar bo ugodno vplivalo na pogoje kmetovanja. Akumulacijski bazen HE Mokrice bo omogočil rekreacijo in športne aktivnosti prebivalcem in tudi obiskovalcem Term Čatež.

Vlada je sicer določila tudi izravnalne ukrepe, ki jih mora izvesti družba Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) kot investitor. V posebnem ohranitvenem območju Spodnja Sava mora izvesti drstišče pod jezovno zgradbo, drstišča v prehodu za vodne organizme in v obvodni strugi, drstišča v pretočni akumulaciji, ureditev izlivnega dela Krke, ureditev zatonov na izlivnih delih pritokov Orehovec in Grajski potok in posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki.

V posebnem ohranitvenem območju Krka s pritoki je izravnalni ukrep izvedba ribjega habitata in drstišča na izlivnem delu reke Krke.

Zaradi delnega strokovnega dvoma v uspešnost nadomestitve ukrepov v izlivnem delu Krke za populacijo zvezdogleda je vlada upoštevala tudi načelo previdnosti in določila dodaten izravnalni ukrep, in sicer se na območju Sava-Medvode-Kresnice dopolni z vrsto zvezdogled, ki se izvede pred izdajo integralnega gradbenega dovoljenja.

V postopku ugotavljanja prevlade javne koristi nad koristjo ohranjanja narave, ki ga je okoljsko ministrstvo kot prvi tovrstni primer v Sloveniji začelo 5. julija, so sodelovale tudi nevladne organizacije, o zadevi pa je bila obveščena tudi Evropska komisija, so spomnili na ministrstvu.

Odločitev o prevladi javne koristi nad koristjo ohranjanje narave je pomemben korak na poti izgradnje zadnje v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn, predvsem za pridobitev gradbenega dovoljenja. Direktor HESS Bogdan Barbič je pred časom izrazil pričakovanje, da bodo gradbeno dovoljenje za HE Mokrice pridobili spomladi prihodnje leto. Če pri procesu ne bo prišlo do upravnega spora, bo gradnja lahko stekla takoj po tem.

Gradnja verige HE na Spodnji Savi, ki predvideva pet HE – Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice – in pripadajočo infrastrukturo, bi se morala sicer po prvotnih načrtih končati že leta 2018, a se je dokončanje projekta zamaknilo zaradi zapletov, ki so nastali po umeščanju v prostor.

M. P.