Vlada s spremembami zakonodaje nad fiktivne prijave prebivališč

Tovarniška 6 v Krškem, kjer je prijavljenih kar 265 tujcev. (vir: Google Street)

Ministrstvo za notranje zadeve je v usklajevanje med ministrstvi posredovalo predlog sprememb zakona o prijavi prebivališča. Temeljni cilj predloga, ki ga mora potrditi še državni zbor, je stopiti na prste fiktivnim prijavam prebivališč – tudi s preverjanjem, koliko oseb že stanuje na nekem naslovu in ali ta prostorsko omogoča prebivanje tolikšnega števila oseb.

Spremembe predvidevajo ponovno uvedbo krajevne pristojnosti posamezne upravne enote, ki bo pripomogla k večji prepoznavnosti fiktivnih prijav in k prenehanju izvajanja navidezno neenotne prakse upravnih enot.

Doslej je namreč veljalo, da so posamezniki prebivališče lahko prijavili na katerikoli upravni enoti v Sloveniji. Poslej bo drugače. Prijavljali bodo lahko samo v upravni enoti, ki pokriva določeno območje.

S spremembami namerava vlada uvesti površinske standarde za število prijavljenih glede na velikost uporabne površine stanovanja oziroma stanovanjskega objekta. Poenostaviti namerava postopek preverjanja resničnosti prijave. Upravna enota bo tako ob prijavi prebivališča dolžna preveriti podatek o namembnosti objekta, njegovi uporabni površini in številu že prijavljenih posameznikov na tem naslovu. Če bo ugotovila, da naslov, na katerega se posameznik želi prijaviti, nima stanovanjske namembnosti ali ima premajhno kvadraturo glede na število že prijavljenih, bo lahko prijavo prebivališča zavrnila.

S spremembami želi vlada ustrezneje urediti tudi postopek prijave prebivališča otroka in jasneje opredeliti obveznost prijave začasnega prebivališča za tujca. Jasneje naj bi razmejili postopek ugotavljanja stalnega prebivališča in predhodne aktivnosti obveščanja o obveznosti izpolnjevanja prijavne dolžnosti. S predlogom se obenem razširja nabor dokazil o pravici do prebivanja posameznika na naslovu, ki se prijavlja.

Ministrstvo za notranje zadeve se je priprave sprememb zakona lotilo potem, ko je premier Janez Janša na septembrski seji državnega zbora opozoril na številne primere fiktivnih prijav prebivališč v Upravni enoti Maribor. Ta je v poznejši interni reviziji sum fiktivnih prijav ugotovila na 27 naslovih, zato so v 1047 primerih začeli postopek ugotavljanja stanja.

Rekorderja v Sloveniji pa smo, kot vse kaže, odkrili na našem portalu, ko smo konec septembra poročali, da je na naslovu podjetja B-A-Z Dejanović na Tovarniški ulici 6 v Krškem prijavljenih kar 265 tujcev, čeprav prostori ne omogočajo, da bi tam lahko živelo toliko ljudi.

M. P.