Vlada nagradila medicinske sestre in jim zvišala plače

Slavnostno parafiranje Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. (vir: Ministrstvo za zdravje, Twitter)

Reprezentativna sindikata na področju zdravstva in socialnega varstva ter vlada so včeraj podpisali dogovor, ki bo okoli 35.000 zaposlenim v zdravstveni negi, socialnem varstvu in nekaterim drugim prinesel višje plače. Najbolj se bodo povišale bolnišničnim medicinskim sestram, in sicer od tri do šest plačnih razredov.

Plačne spremembe se nanašajo na 200 delovnih mest, na katerih je zaposlenih okoli 35.000 ljudi.

Dogovorjene rešitve pomenijo višje plače za več kot 80 odstotkov zaposlenih v zdravstvu, 80 odstotkov zaposlenih v socialnem varstvu ter 40 odstotkov zaposlenih v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Odstotek povišanja plač bo različen glede na delovna mesta, za največ se bodo povišale plače medicinskih sester v bolnišnični dejavnosti. V socialnem varstvu bo povišanje znašalo štiri plačne razrede, gre predvsem za delovna mesta bolničarjev, medicinskih sester, socialnih oskrbovalk in varuhov. Spremenili so tudi vrednotenje delovnih mest psihologov in logopedov, socialnih delavcev tako v zdravstvu kot socialnem varstvu ter zdravstveno administrativnih sodelavcev.

Višje plače bodo prejeli tudi zaposleni v domovih za starejše, varstveno delovnih centrih, centrih za socialno delo in pomoči na domu. Zaposlenim, ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo, plačo dvigujejo za štiri plačne razrede. En plačni razred sicer pomeni štiri odstotke višjo plačo.

Dogovor bo začel veljati s prvim dnem po objavi aneksov v uradnem listu, torej lahko del zaposlenih višji znesek na plačilni listi pričakuje že z novembrsko plačo.

M. P.