Vizjak odobril državno podporo za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice

Kostanjevica na Krki

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je odobril finančno podporo države za projekt zmanjševanja poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki. Sredstva za izvedbo projekta bodo zagotovili v okviru Dogovora za razvoj regije Posavje in Sklada za vode RS.

Vrednost projekta je ocenjena na 6,7 milijona evrov.

Projekt je namenjen zmanjševanju poplav Save na območju Občine Kostanjevica na Krki. Izvedeni bodo ukrepi, ki bodo zmanjšali poplavni nevarnost in ogroženost vzdolž Kostanjevice. Projekt vključuje izvajanje ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti v porečju Save in porečju Krke.

Andrej Vizjak podpisuje dokument.

Do konca leta 2023 bo tako dodatno poplavno varnih 154 objektov in 485 prebivalcev. Izvedba ukrepov bo prispevala tudi k varovanju kulturne dediščine, varovanju kulturnih spomenikov državnega pomena, varovanju poslovnih subjektov, varovanju linijske infrastrukture in varovanju pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega pomena.

A. M.