Vizjak: Izgradnjo HE Mokrice je treba zgraditi čim prej

Nekdanji minister za okolje in prostor Andrej Vizjak,.

Potem ko se zdi, da je aktualna vlada povsem ustavila projekt gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in da že nekaj časa stoji tudi projekt gradnje Hidroelektrarne (HE) Mokrice, nekdanji minister za okolje in prostor Andrej Vizjak opozarja, da je t. i. zeleni prehod in zanesljivo oskrbo porabnikov v električno energijo zelo pomembno nadaljevati z gradnjo hidroelektrarn na območjih, kjer je to okoljsko sprejemljivo.

Prepričan je, da je treba čim prej dokončati projekt gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi z izgradnjo zadnje, pete hidroelektrarne, to je HE Mokrice.

Poleg tega je za gradnjo hidroelektrarn primerno tudi območje srednje Save v Zasavju (območje med Zidanim Mostom in Litijo), ker na tem področju ni večjih okoljskih in naravovarstvenih tveganj, je pojasnil za portal Moje Posavje.

S tem bi po mnenju nekdanjega ministra zagotovili pomembne dodatne vire električne energije iz obnovljivih virov tudi v obdobjih, ko ni sonca. “S hidroelektrarnami imamo v Sloveniji pozitivne izkušnje, ker gre pri načrtovanju novih hidroelektrarn za večnamenske objekte, ki zagotavljajo tudi protipoplavno zaščito, akumulacije pa nudijo možnost razvoja vodnih športov, rekreacije in predstavljajo zaloge vode tudi za namakanje v kmetijstvu,” pravi.

V Sloveniji po njegovih navedbah porabimo več električne energije, kot je proizvedemo, zato je za zanesljivo oskrbo potrebno omogočiti tudi vlaganja v dodatne vire oziroma v nove hidroelektrarne.

“Pričakujem, da bodo v nastajajočih spremembah Nacionalnega podnebno energetskega načrta imela vlaganja v nove hidroelektrarne pomembnejšo vlogo in težo kot doslej,” je še dodal.

A. M.