Vipap v prisilno poravnavo, v Revozu ob delo 350 ljudi

Dogajanje v krškem Vipapu ne gre v smeri, kot bi si jo želeli zaposleni. Okrožno sodišče v Krškem je namreč začelo postopek prisilne poravnave nad družbo Vipap Videm Krško, ki je v češki lasti. Predlog je vložil upnik Vipap CZ, ker je družba insolventna.

Kaj se bo dogajalo v postopku prisilne poravnane, še ni jasno, lahko pa se zgodi, da bo družba ob prilagajanju na nove okoliščine tudi odpuščala.

V Vipapu proizvodnja stoji že od julija, delavci pa so na čakanju. Uprava je iskala novega dolgoročnega lastnika, a ker ga ni našla, je upnik Vipap CZ 30. septembra vložil predlog za prisilno poravnavo. Obveznosti družbe so konec junija dosegle 42,36 milijona evrov.

Sodišče je s postopkom začelo, a je tudi določilo, da mora upnik predlog za prisilno poravnavo dopolniti tako, da bo ta vseboval pravilni podpis vlagatelja, notarsko overjeno izjavo upnika, da soglaša z začetkom postopka, in poročilo revizorja. Če tega ne bo naredil, bo sodišče začetek postopka zavrglo.

Nič kaj dobrega ne morejo pričakovati niti zaposleni v novomeškem Revozu, kamor se na delo dnevno vozi tudi kar nekaj ljudi iz Posavja. V podjetju so se namreč zaradi pomanjkanja elektronskih delov odločili za prehod proizvodnje z dveh na poldrugo izmeno. S tem naj bi bilo ob delo 350 zaposlenih.

V družbi načrtujejo zmanjšanje obsega proizvodnje od sredine novembra dalje. S tem ukrepom naj bi bilo prizadetih približno 350 zaposlitev, vodstvo podjetja pa se “zavezuje, da bo skupaj z zavodom za zaposlovanje in partnerskimi agencijami sodelavcem, ki bodo zapustili podjetje, pomagalo pri iskanju nove zaposlitve na trgu, ki sicer beleži veliko povpraševanje po zaposlenih”.

Tako delavcem Vipapa kot Revoza gre sicer trenutno v prid dejstvo, da so trenutno potrebe po delavcih v slovenskem gospodarstvu velike, ker beležimo eno najnižjih brezposelnosti v zadnjih 15 letih, kar pomeni, da je veliko lažje priti do nove zaposlitve kot sicer.

A. M.