V Vrbini končujejo pripravljalna dela za gradnjo skladišča radioaktivnih odpadkov (foto+video)

V Vrbini pri Krškem končujejo pripravljalna dela za gradnjo skladišča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO). Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) je z njimi začela marca, končana pa bodo še ta mesec, kot je bilo tudi dogovorjeno. Gradbeno dovoljenje naj bi pridobili prihodnje leto, gradnjo naj bi zaključili v treh letih, poskusno pa naj bi odlagališče začelo obratovati leta 2021.

Vhod na območje odlagališča NSRAO (foto: spletna stran ARAO). Ograja odlagališča bo od NEK oddaljena 650 metrov.

Predobremenilni nasip, ki je pri zaščiti jedrskih objektov običajen varovalni ukrep in ga morajo pred gradnjo odlagališča še utrditi, naj bi to zaščitil tudi v primeru največjih možnih poplav.

Kompleks odlagališča NSRAO obsega:
1. Upravno servisni objekt
2. Tehnološki objekt
2.1-Vstop v nadzorovano območje
2.2-Tehnološki objekt
3. Odlagalni objekt z odlagalnim silosom in halo nad silosom (foto: spletna stran ARAO)

Urejanje dokumentov in pridobivanje dovoljenj v teku

Vir: spletna stran ARAO

Projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje so že izdelali in je v reviziji. V izdelavi sta še referenčna dokumentacija in varnostno poročilo. Pripravljeno je poročilo o vplivih na okolje, agencija pa je maja oddala vlogo za okoljevarstveno soglasje. Potekajo tudi dejavnosti za certificiranje betonskega zabojnika za pakiranje odpadkov.

Radioaktivne odpadke delimo v dve osnovni skupini: izrabljeno gorivo in visokoradioaktivni odpadki. Na fotografiji: raziskovalni Reaktor Triga (vir: spletna stran ARAO)

Finančni vidik z ali brez hrvaškega dela odpadkov

Po podatkih ARAO naj bi celotna naložba brez hrvaške soudeležbe stala približno 160 milijonov evrov. Z odlaganjem hrvaškega dela odpadkov iz krške nuklearke bi se naložba podražila za 20 milijonov evrov, slovenski stroški pa bi se v primeru hrvaškega sodelovanja znižali na slabih 100 milijonov evrov.

Notranjost Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju pri Ljubljani z uskladiščenimi sodi odpadkov. (ARAO)

Nekaj dejstev o NSRAO in odpadkih NEK:

  • Odpadki, ki nastajajo v elektrarni Krško, so skladiščeni v elektrarni. Od začetka obratovanja do konca leta 1998 so v NEK proizvedli 12.805 standardnih sodov (prostornina 210 l) NSRAO.
  • Zaradi velikega pomanjkanja prostora v skladišču za NSRAO, ki je že skoraj polno, so v NEK doslej dvakrat uporabili poseben postopek stiskanja odpadkov, s katerim lahko ob čutno zmanjšajo njihovo prostornino.
  • V predvideni življenjski dobi elektrarne Krško bo vključno z odpadki iz razgradnje nastalo približno 20.000 m³ radioaktivnih odpadkov. S temi odpadki bi napolnili tri plavalne olimpijske bazene.
  • NSRAO morajo biti zaradi svoje radio-aktivnosti izolirani od okolja in živih bitij približno 300 let. To pomeni, da je naloga trajnega odlagališča NSRAO predvsem v tem, da za naravnimi pregradami okrog 300 let ne dopušča, da bi prišla voda (padavine ali podtalnica) do v njem odloženih NSRAO.
  • Skupno je na svetu preko 80 odlagališč NSRAO.
Vrbina – lokacija načrtovanega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. (foto: spletna stran ARAO)

Na podani povezavi si lahko pogledate predstavitveni video Odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (video)

N. G.