V vodovodu Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem odkrili sledi fekalij

Fotografija je simbolična.

Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano je pri jesenskem pregledu krških vodovodov, ki niso v javnem upravljanju, odkril, da je voda na vodovodu Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem onesnažena s koliformnimi bakterijami in tako zdravstveno neustrezna. Zato predlaga, da upravljanje vodovoda prevzame profesionalno usposobljeno podjetje.

Laboratorij je vzorce na vaških vodovodih, nad katerimi ni rednega nadzora, odvzel jeseni, v pregled pa je vključil sedem vodovodov – poleg omenjenega še vodovode Gornji Leskovec, Kališovec, Veliki Kamen, Slom, Rožno in Mali Kamen – Reštanj (omrežje). Za slednjih šest je ugotovil, da je voda zdravstveno ustrezna.

Za vodovod Jevša – Reštanj – Mali Kamen – Šedem pa je laboratorij priporočil, da upravljanje nad njim prevzame profesionalno usposobljeno podjetje (predlaga podjetje Kostak), zaščitenje vira pitne vode s predpisanimi varstvenimi pasovi in preverbo učinkovitosti razkuževanja.

Odkrite koliformne bakterije živijo v naravi in črevesju človeka in živali, zato jih najdemo v fekalnih odplakah. Število teh bakterij je kazalec onesnaženja neke vode ali hrane s fekalnimi odpadki.

M. P.