V Termoelektrarni Brestanica nameščajo 60-metrski dimnik novega plinskega bloka

V Termoelektrarni Brestanica, kjer so julija lani stekla gradbena dela za novi nadomestni, sedmi plinski blok, so začeli nameščati 60-metrski dimnik. Hkrati montirajo preostale segmente glavne tehnološke opreme.

Hkrati z glavno tehnološko opremo tečejo dela na pomožnih tehnoloških sistemih, potrebnih za obratovanje plinske turbine, končujejo pa dela na visokonapetostni opremi, kjer so za dodatno polje razširili GIS stikališče, vgradili nov transformator in 110-kilovoltno kabelsko povezavo.

Montažo bodo končali predvidoma do srede jeseni. Sledili bodo t. i. hladna in vroča testiranja, funkcionalni preizkusi, tehnični pregled in na koncu še poskusno obratovanje.

“S tem uspešno stopamo proti zaključku realizacije načrtovane izgradnje dveh novih plinskih blokov, s čimer bomo povečali skupno zmogljivost elektrarne na 404 megavate,” so zapisali v brestaniški termoelektrarni.

Glavna naloga Termoelektrarne Brestanice je skrb za terciarno regulacijsko rezervo v primeru izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v energetskem sistemu in za zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja ter s tem možnost vzpostavljanja omrežja v primeru sistemskega razpada.

M. P.