V svetu Zdravstvenega doma Radeče prišlo do sprememb, imajo pa tudi novo vršilko dolžnosti direktorice

Vir: Zdravstveni dom Radeče

Po javno dostopnih podatkih je Občina Radeče v Uradnem listu RS objavila spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče. Po novem bo v svetu več predstavnikov ustanovitelja, torej občine, in manj predstavnikov delavcev zdravstvenega doma. Spremembe prihajajo po zapletih z razrešitvijo nekdanje direktorice.

Občina je šla v spremembe po tistem, ko svet zavoda junija ni razrešil direktorice zdravstvenega doma Ingrid Kus Sotošek, čeprav je občina to zahtevala. Občinski nadzorniki so Kusovi, ki bi ji mandat sicer potekel prihodnjo leto, očitali več kršitev, med drugim tudi:

  • Pridobivanje protipravne premoženjske koristi in oškodovanje ZD.
  • Navzočnost v postopku, ko se je odločalo o zaposlitvi njene hčerke.
  • Nezakonitost v imenovanju nekdanje predsednice sveta, glavne medicinske sestre v ZD, katera ji je tudi podpisovala nadure.
  • Ni obveščala občine o pogodbah o zaposlitvi.
  • Ni nabavila naprave za elektronsko evidentiranje delovnega časa.
  • V petih letih si je domnevno izplačala približno 160 tisoč evrov oziroma nekaj več kot 4.700 nadur.

Novosti v odloku so vezane na sestavo sveta zavoda. Z odlokom se določa, da svet zavoda sestavlja sedem članov, od tega dva predstavnika delavcev zavoda (do zdaj so bili trije), en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov ter štirje predstavniki ustanovitelja (do sedaj trije). Odlok pa se dopolnjuje še z določbo, po kateri predsednik sveta in njegov namestnik ne moreta biti predstavnika iste interesne strani.

Kus Sotoškova, ki bi ji mandat potekel prihodnje leto, je v začetku julija s položaja direktorice odstopila sama. Razlogov za svoj odstop ni sporočila.

Nadzor pa je pokazal tudi nezakonitosti pri imenovanju nekdanje predsednice sveta, glavne medicinske sestre v ZD Radeče, ki je Kusovi podpisovala nadure.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Radeče je na seji, ki je potekala v začetku julija, za novo vršilko dolžnosti direktorice imenoval Vladimiro Tomšič, sicer direktorico Zdravstvenega doma v Sevnici. Njen mandat lahko traja do enega leta, v tem času pa mora biti razpis, kjer bodo poiskali novega direktorja.

N. G.