V Sevnici zaključujejo zbiranje predlogov za kandidate za občinska priznanja

Sevnica (vir: občina)

Le še do petka, lahko vsi, ki to želijo, predlagajo kandidata, skupino ali organizacijo, za katere menijo, da bi si prislužili priznanje Občine Sevnica.

Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili ob občinskem prazniku, 12. novembru.

Občina Sevnica priznanja podeljuje občanom, podjetjem, zavodom, društvom, klubom, združenjem in skupinam, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov, razvoju in ugledu Občine Sevnica na področju gospodarstva, kulture, športa, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, zaščite in reševanja, ekologije, znanosti in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

V ta namen do petka zbirajo predloge za naziv Častni občan Občine Sevnica, za Grb Občine Sevnica, za zlato plaketo Občine Sevnica in za srebrno plaketo Občine Sevnica. Pri tem se lahko vsako leto podelijo največ en Grb Občine Sevnica, največ dve Zlati plaketi Občine Sevnica in največ tri Srebrne plakete Občine Sevnica.

Če je za priznanje predlagan posameznik, je treba kandidaturi obvezno predložiti podpisan obrazec, da se strinja s kandidaturo in da dovoljuje uporabo osebnih podatkov za namen kandidature.

M. P.