V Sevnici začenjajo z zbiranjem prijav škode

pixabay.com

Neugodne vremenske razmere so letos povzročile precejšnjo sušo in škodo na kmetijskih pridelkih. Zato Uprava RS za zaščito in reševanje že zbira prijave škode, ki so jo utrpeli kmetje. V občini Sevnica začenjajo z zbiranjem vlog danes.

 

Prijavo škode poda kmetijsko gospodarstvo, ki je imelo do 31. maja 2022 urejeno identifikacijsko številko KMG-MID. V kolikor omenjene številke ni uredilo, do pomoči ne bo upravičeno. Škode prav tako ni mogoče uveljavljati za pridelke, ki so dozoreli oziroma se pobirajo v prvi polovici leta oziroma niso uvrščeni v popis škode.

Prijavo škode je potrebno oddati na predpisanem obrazcu “2 – ocena škode”, ki je na voljo na spletni strani občine ali osebno na oddelku za gospodarske dejavnosti. K vlogi je potrebno priložiti tudi kopijo zbirne subvencijske vloge 2022. Izpolnjeno prijavo je potrebno oddati osebno ali po pošti priporočeno na naslov Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica.

M. P.