V Sevnici prehaja v zaključno fazo projekt prezidave Vrtca Ciciban

Prizidava Vrtca Ciciban v Sevnici prehaja v zaključno fazo. Trenutno je v teku izvedba elektro in strojnih inštalacij ter polaganje keramike v sanitarijah.

Sledila bo še montaža opreme in zaključek del v aprilu 2021.

Prizidava vrtca je zasnovana kot pritličen objekt z ravno streho, na kateri je predvidena igralna terasa. V novem prizidku bodo tri igralnice s terasami, tri garderobe, skupne sanitarije, kabinet, namenjen vzgojiteljicam, in prostor za arhiv. Načrtovan je tudi prostor za umestitev ogrevalne in prezračevalne tehnike.

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša nekaj več kot 887.000 evrov, sledila bo še montaža opreme v višini dobrih 70.000 evrov. Predvideno je, da bodo vsa dela zaključena do aprila 2021.

A. M.