V Sevnici posredno opozarjajo na demagoškost referenduma o zakonu o vodah

Obrežje Save.

V Občini Sevnica podpirajo uveljavitev novele zakona o vodah, ki jo je nedavno sprejel državni zbor, a ji zaradi aktivnosti civilnih iniciativ, povezanih s stranko Levica, grozi referendum. Kot pravijo, bo  s spremembo zakona konkretno v občini Sevnica urejanje priobalnega pasu ob reki Savi bolj optimalno.

Ob tem poudarjajo, da je slednje zlasti pomembno za kakovost bivanja v dolini reke s turizmom, športom in rekreacijo.

Spremenjeni zakon po oceni Občine Sevnica tudi ne posega v pravico do vode kot javne dobrine in ne spreminja področja oskrbe s pitno vodo, kot do trdijo pobudniki referenduma. “Bo pa lokalnim skupnostim omogočil urejanje obvodnega prostora in ureditev, ki so v javno korist, seveda ob vsakokratnem upoštevanju meril urejanja posameznega prostora,” pravijo.

V Sevnici skušajo ob pomoči države sicer že dlje časa primerno urediti obrežje Save. Rezultat tega je, da je protipoplavna varnost ob Savi kot osrednjem vodotoku danes učinkovito urejena. Rečni in obrečni prostor je z mnogo usklajenimi infrastrukturnimi izboljšanji bistveno bolj varen in uporaben. Kakovost vode je višja, urejen je sistem za namakanje kmetijskih površin v sušnih obdobjih. Z ureditvijo brežin so pridobili tudi nov prostor za preživljanje prostega časa in za rekreacijo v naravi. Po reki je omogočena plovba, celoten prostor ob reki pa predstavlja ogromen potencial za nadaljnji razvoj vodnega in obvodnega prostora, so prepričani v občini.

Stališče Občine Sevnica torej posredno opozarja na demagoškost pobudnikov referenduma o spremenjenem zakonu o vodah, katerih cilji so očitno predvsem politične narave.

A. M.