V Sevnici gostili 4. regijsko srečanje SoS

V četrtek, 25. januarja, je v Hotelu Ajdovec v Sevnici potekalo 4. regijsko srečanje Skupnosti občin Slovenije, na katerem so se zbrali župani iz Posavske in Zasavske regije.

Zbrane je uvodoma pozdravil gostitelj srečanja, sevniški župan Srečko Ocvirk. Izpostavil je nekatere izzive, s katerimi se soočata tako posavska kot zasavska regija. Orisal je ključne geografske in demografske značilnosti sevniške občine ter predstavil gospodarstvo.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič je izpostavil nekaj ključnih tematik, ki so skupne vsem slovenskim občinam, med njimi vprašanje sistemskega financiranja občin iz naslova odstopljenih davkov države oziroma t.i. povprečnina.

V razpravi so nato izpostavili še nekatera druga vprašanja, med njimi reševanje stanovanjske problematike v urbanih središčih podeželskih občin, vprašanje obračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča verskim skupnostim in iskanje rešitev za razvojne investicije ob vse višjih stroških, ki bremenijo občinske proračune.

V sklepnem delu srečanja so župani razpravljali o odpravljanju posledic lanskoletnih avgustovskih poplav. Ob tem je dr. Vladimir Prebilič poudaril pomen solidarnosti in odličnega sodelovanja na ravni lokalnih skupnosti, ki se ob tovrstnih dogodkih odzivajo hitro, koordinirano in učinkovito. Ob tem je bilo izpostavljeno tudi, da sicer nujno odpravljanje posledic lanskoletnih poplav ne bi smelo biti v škodo razvoju območjem oziroma občinam, ki v poplavah niso bile prizadete.

»Tovrstna srečanja imajo velik pomen, saj imamo občine podobne težave, se srečujemo s podobnimi izzivi na več področjih, in lahko do države nastopimo enotno. Občine imamo denimo pripravljene projekte, ki dvigujejo raven odpornosti pred naravnimi nesrečami in izboljšujejo protipoplavno varnost. Če bodo v času odpravljanja posledic lanskoletnih poplav takšni projekti na območjih neprizadetih občin obstali, bodo ta območja lahko še bolj izpostavljena tveganjem za podobne naravne nesreče.« je ob zaključku srečanja še poudaril župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.

Vir: Občina Sevnica