V Senovem in Leskovcu nadaljujejo z izgradnjo kanalizacije

V okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju spodnje Save Občina Krško letos nadaljuje z izgradnjo kanalizacije in priključkov na območju Senovega. Župan Miran Stanko, predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha in direktorica podjetja AGM Nemec Maja Gerčer Špitalar so tako včeraj podpisali pogodbo za dela za povečanje stopnje priključenosti na kanalizacijski sistem na Senovem.

 

Dela bodo po fazah na posameznih odsekih začeli v aprilu in zaključili junija 2023. Skupna vrednost projekta znaša 1,2 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 65 odstotkov sofinanciranih iz evropskega kohezijskega sklada in države.

Na ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda bo do leta 2023 priključenih sedem ulic oz. odsekov ulic. Po terminskem planu v letošnjem letu odseka Bohorske in Rudarske ceste, v letih 2021 in 2022 severni del Tomšičeve ceste, Cesta 3. julija in Cesta bratov Zorko, v letih 2022 in 2023 pa dva odseka na Cankarjevi cesti.

Dela, ki bodo obsegala novogradnjo fekalne kanalizacije, na nekaterih odsekih tudi širokopasovne povezave in meteorne kanalizacije, bosta po odsekih izvajala družbi Kostak in AGM Nemec.

Sicer pa občina z izgradnjo kanalizacije in priključkov v okviru projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju spodnje Save nadaljuje tudi v Leskovcu pri Krškem.

A. M.