Na Senovem gradijo kolesarsko pot, obeta se tudi povezava s Kostanjevico

Senovo

Potem ko so v Občini Krško v preteklih letih s kolesarsko potjo povezali Krško in Brestanico ter Senovo, v tem mesecu nadaljujejo z gradnjo preostalega dela kolesarske poti na Senovem.  

Naložbo v višini 265.000 evrov, ki obsega izgradnjo 745 metrov kolesarske poti, ureditev prometne signalizacije, postavitev urbane opreme za kolesarje ter ureditev križišča – prečkanja javne poti in izgradnjo brvi čez Senovski potok – so sofinancirali iz Evropskega kohezijskega sklada v višini 102.000 evrov, in sicer 85 odstotkov z evropskimi sredstvi in 15 odstotkov s slovensko udeležbo.

V prihodnje imajo v načrtu gradnjo kolesarskih medmestnih povezav Krško–Kostanjevica na Krki in Krško–Kozje, ki bodo prav tako sofinancirane iz evropskih skladov, pa tudi kolesarske poti med Vidmom in Brestanico skozi Sotelsko.

M. P.