V Senovem bodo na javno kanalizacijo priključili sedem ulic

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save mestna občina Krško na Senovem gradi kanalizacijo. S tem bodo na javno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda do leta 2023 priključili sedem ulic oz. odsekov ulic.

 

Gradbena dela, ki poleg izgradnje kanalizacije na nekaterih odsekih vključujejo tudi ureditev širokopasovnih povezav in meteorne kanalizacije, so trenutno zaključena na odseku Rudarske in Bohorske ceste. Gradnja pa poteka na severnem delu Tomšičeve ceste, na Cesti 3. julija in na Cesti bratov Zorko, kjer bodo zaključena v drugi polovici leta 2022. Na Tomšičevi cesti in na Cesti 3. julija je v teku pridobivanje spremembe gradbenega dovoljenja zaradi sprememb trase kanalizacije. Na Cankarjevi cesti pri Metalni so gradbena dela končana, predvidoma konec tega tedna sledi še asfaltiranje ceste. V letošnjem letu bodo začeli tudi dela na odseku Cankarjeve ceste na južnem delu Senovega.

Skupna vrednost gradbenih del znaša 1,2 milijona evrov, od tega bo nekaj več kot 67 odstotkov sofinanciranih iz evropskega kohezijskega sklada in države.

A. M.