V Radečah odstopajo po samomorih in poškodovanih v prometnih nesrečah

Radeče.

Občina Radeče v zdravstveni statistiki, ki jo vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), od slovenskega povprečja odstopa predvsem po številu samomorov in bolnišničnih obravnavah poškodovanih v prometnih nesrečah. V občini namreč v povprečju na leto naredi samomor 41 od 100.000 prebivalcev, medtem ko je slovensko povprečje 20. Zaradi poškodb v prometu letno v bolnišnici obravnavajo 2,6 prebivalca na 1000 prebivalcev, medtem ko je povprečje v Sloveniji 1,6.

Višja od slovenskega povprečja sta v Radečah tudi deleža tistih, ki potrebujejo pomoč na domu, in tistih, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka ter za sladkorno bolezen.

So pa v občini blizu slovenskemu povprečju v več drugih dejavnikih, ki nakazujejo na zdravstveno stanje prebivalstva. Tako bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v občini traja povprečno 16,4 koledarskega dneva na leto, kar je blizu povprečju v Sloveniji, ki je 14,4 dneva. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi ljudi, starih 35 do 74 let, je povsem enaka kot je povprečje v Sloveniji, to je 2,1 na 1000 prebivalcev. Tudi delež prometnih nezgod, ki jih povzročijo vinjeni vozniki, je blizu slovenskemu povprečju. Bistveno več od povprečja pa je možganske kapi prebivalstva v starosti od 34 do 84 let.

Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka pet na 1000, medtem ko je povprečje v Sloveniji 6,2.

Razvitost občine je pod povprečjem v državi, pa tudi mikrobiološka kakovost pitne vode je pod povprečjem.

Prekomerna prehranjenost otrok v občini je višja od povprečja. Odkritih je tudi več primerov novih rakov. Pri rakih posebno odstopa rak debelega črevesja in danke. Tudi umrljivost zaradi vseh vrst raka je v občini višja od povprečja. Astme pri otrocih in mladostnikih pa je manj, manj je tudi bolezni, pripisljive alkoholu.

Vir: Zdravje Radeče

M. R.