V Posavju nadaljujejo z zbiranjem podpisov za referendum proti škodljivim zakonom

Zbiranje podpisov v Krškem (vir: Jože Olovec, FB)

Po vsej državi te dni teče zbiranje podpisov za referendumih o treh zakonih, ki po mnenju mnogih prinašajo škodljive posledice. Gre za spremembe zakona o vladi, ki število ministrstev z 17 povečujejo na 20, spremembe zakona o RTV, s katerimi si bo vlada Roberta Goloba podredila RTV, ter spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki zamika uveljavitev zakona o izvajanju dolgotrajne oskrbe.

 

Referendume zoper omenjene zakone zahtevajo v SDS. V kolikor jim bo uspelo zbrati 40.000 podpisov, bodo referendumi tudi izvedeni. Če se bo na njih proti spremembam zakonov izreklo zadostno število volivcev, bodo zakoni zavrnjeni.

Obrazec za referendum se podpiše osebno na eni izmed upravnih enot. Za podpis podpore so potrebni obrazci, ki so dosegljivi bodisi na stojnicah pred upravnimi enotami ali krajevnimi uradi, bodisi s klikom na naslednje povezave:

PROTI BOHOTENJU BIROKRACIJE – za referendum o zakonu, ki nepremišljeno povečuje število ministrstev iz 17 na 20 in zagotavlja neizvoljenim politikom funkcije. Več o Zakonu o Vladi Republike Slovenije

PROTI POLITIZACIJI RTV – za referendum o zakonu, ki RTV podreja vladajoči politiki. Več o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

PROTI UKINITVI DOLGOTRAJNE OSKRBE – za referendum o zakonu, ki ukinja izvajanje dolgotrajne oskrbe. Več o Zakonu o dolgotrajni oskrbi

Na obrazcu je treba s tiskanimi črkami izpolniti osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva ter stalno prebivališče). Nujno ga je treba podpisati šele na upravni enot/krajevnem uradu pred uradno osebo, sicer bo podpis neveljaven. Ob podpisu potrebujete tudi svojo veljaven dokument. Predhodno naročanje na upravni enoti  ni potrebno.

Izpolnjen in na upravni enoti podpisan obrazec je nato treba poslati po pošti, na naslov Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, ali ga oddati na stojnici pred upravno enoto oz. krajevnim uradom.

M. P.