V petih posavskih občinah bodo zbirali odpadno jedilno olje

Ministrstvo za gospodarski razvoj je Komunali Sevnica kot vodilnemu partnerju lokalne akcijske skupine Posavje potrdilo projekt Olje nekoliko drugače. S tem bodo projekt, ki bo stal dobrih 200.000 evrov, podprli z nekaj več kot 130.000 evri. V okviru projekta bodo v petih posavskih občinah zbirali odpadno olje, ki bo predelano v biodizel.

Po podatkih Regionalne razvojne agencije Posavje iz Krškega želijo z omenjenim polletnim projektom pri viru zmanjšati količine neustrezno odloženega odpadnega jedilnega olja in ga predelati v gorivo. Z njegovim zbiranjem in predelavo želijo razbremeniti okolje in ohraniti čiste vodne vire. Hkrati želijo predstaviti možnosti trajnostne vnovične uporabe odpadnega olja.

V okviru projekta bodo v občinah Sevnica, Krško, Brežice, Kostanjevica na Krki in Radeče namestili ulične zbiralne posode, kupili bodo vozilo za ulični zajem in uredili filtrirno postajo za odpadno jedilno olje, ki bo omogočala predelavo olja v biodizelsko gorivo. To bodo nato uporabili za pogon vozila za ulični zajem.

V omenjenih občinah bodo šolarjem od prvega do petega razreda razdelili zbirne, nekaj več kot dvolitrske posode ter pripravili razna izobraževanja in predstavitve.

Večina jedilnega rastlinskega olja se pri nas sicer uporabi za pripravo hrane. Ob obroku se nekaj olja zaužije, ostalo – zlasti po cvrtju – pa predstavlja odpadno jedilno olje. Tega vsak Slovenec v povprečju letno ustvari 10,5 litra. Iz litra odpadnega jedilnega olja je sicer mogoče izdelati skoraj liter biodizelskega goriva ali do 1000 litrov bioplina.

M. P.