V Krškem začenjajo s tretjo fazo izgradnje obvoznice

Novi most.

Občina Krško bo še ta mesec začela s tretjo fazo izgradnje obvoznice, to je izgradnjo njenega južnega dela. Ta vključuje obnovo lokalne ceste Krško–Vrbina v dolžini 1,1 kilometra in izgradnjo dela obvoznice Žadovinek v dolžini 1,25 kilometra s krožnim križiščem pri novem mostu.

V zadnjih letih je bil že zgrajen severni del krške obvoznice, in sicer od mostu pri Hidroelektrarni Krško do starega mostu na levem bregu Save. Trenutno sta v teku izgradnji tretjega mostu čez Savo in krožišča na desnem bregu Save z dostopno cesto do občinske ceste pri Megadomu. Vrednost teh del znaša 5,52 milijona evrov, od česar bo 4,2 milijona prispevala Direkcija RS za infrastrukturo prispevala, 1,31 milijona evrov pa Občina Krško. Dela na tem delu obvoznice je treba dokončati do marca prihodnje leto.

V juniju pa bo stekla še tretja, zadnja faza izgradnje obvoznice, ki obsega obnovo lokalne ceste Krško–Vrbina v dolžini 1,1 kilometra in izgradnjo dela obvoznice Žadovinek v dolžini 1,25 kilometra s krožnim križiščem pri novem mostu.

Ta del obvoznice bo potekal od starega mostu po obnovljeni obstoječi lokalni cesti Krško–Vrbina na levem bregu Save do že zgrajenega krožišča in ceste na visokovodnem nasipu. V krožišču se bo obvoznica odcepila na novi most čez Savo pri Žadovinku in se nadaljevala po novozgrajenem delu ceste mimo industrijske cone Žadovinek preko novega krožišča do priključka na obstoječe cesto Drnovo–Krško. Vzporedno bodo urejene kolesarske poti in površine za pešce, večnamenska pot, javna razsvetljava, urejeni bodo tudi komunalni vodi.

Ocenjena vrednost južnega dela obvoznice vključno z gradnjo 297 metrov dolgega mostu znaša 14,3 milijona evrov, od tega je že odobrenih 8,7 milijona evropskih sredstev.

Vir: Občina Krško

M. R.