V Krškem nočejo hrvaških radioaktivnih odpadkov

Nuklearna elektrarna Krško.

Krški svetniki so na zadnji seji obravnavali vprašanje skupnega slovensko-hrvaškega odlaganja radioaktivnih odpadkov, nastalih v Nuklearni elektrarni Krško, na odlagališču v Vrbini. Pri tem so soglasno zavrnili možnost o skupnem odlagališču nizkih in srednje radioaktivnih odpadkov, v katerem bi skladiščili tudi odpadke, ki so nastali na Hrvaškem.

O tem so namreč razmišljali v koordinacijskem odboru meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbe med slovensko in hrvaško vlado o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v krško nuklearko, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. Omenjeni odbor je namreč med izhodišči za nadaljnja pogajanja zapisal načelo, da mora rešitev odlaganja zajeti vse radioaktivne odpadke, za katere morata poskrbeti državi, in sicer tako za odpadke iz krške nuklearke kot institucionalne odpadke, med katere naj bi sodili tudi odpadki iz hrvaških skladišč.

Krški svetniki pa so ocenili, da to bistveno odstopa od že potrjenih pogojev, ki jih je v preteklosti zahtevala krška občina, zato so soglasno sprejeli sklep, da ne podpirajo načel koordinacijskega odbora in jim nasprotujejo. Potrdili so tudi zahtevo, da se nadaljuje izvedba načrtovanih ureditev skladno z uredbo o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na Vrbini pri Krškem.

Direktor uprave za jedrsko varnost in eden od članov omenjenega odbora Andrej Stritar je sicer pojasnil, da gre pri omenjenih razmišljanjih za nezavezujoča načela oziroma zgolj za podlago za pogovore s hrvaško stranjo.

Na Vrbini so predlani opravili terenska pripravljalna dela za gradnjo odlagališča, ki naj bi začelo poskusno obratovati leta 2021. Celotna naložba bo brez hrvaške soudeležbe stala okoli 160 milijonov evrov, za zdaj pa načrtujejo gradnjo prvega od štirih možnih silosov.

S seje občinskega sveta Občine Krško.

M. P.