V Krškem načrtujejo pomladansko čistilno akcijo

V preteklih dveh letih je bilo zaradi epidemije covida-19 manj akcij čiščenja okolja, s čimer se je povečalo število divjih odlagališč. V občini Krško so se zato odločili, da bodo v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in društvi izvedli pomladansko čistilno akcijo.

Na občinski upravi zato vse zainteresirane krajevne skupnosti, organizacije in društva, ki se želijo vključiti, pozivajo naj jim to sporočijo do 20. aprila 2022.

Ob tem morajo navesti okvirni datum akcije, ki jo načrtujejo, število kontejnerjev, ki jih potrebujejo, lokacijo akcije in kontaktno osebo.

“Pomladansko čiščenje okolja je namenjeno odstranjevanju odpadkov, ki se nahajajo v naravi in bivalnem okolju. Ni pa namenjeno čiščenju bivališč. V ta namen lahko gospodinjstva na podlagi naročila enkrat letno oddajo kosovnih odpadkov odpadkov družbi Kostak, kar je vključeno v ceno smetarine,” pravijo na občini.

Lastnike zemljišč tudi opozarjajo, da so po zakonu o varstvu okolja sami odgovorni za odložene odpadke na njihovih zemljiščih. Zato jih pozivajo, da zemljišča nadzirajo in kršitelje, ki nezakonito odlagajo odpadke na njihovih zemljiščih, prijavijo pristojni inšpekciji.

A. M.