V Krškem na voljo dovolj tablet kalijevega jodida

Nuklearna elektrarna Krško (vir: arhiv)

V času, ko se v svetu znova pojavlja majhna, a ne povsem nemogoča možnost jedrskega spopada, se je po uradnih podatkih v lekarnah povečalo povpraševanje po tabletah kalijevega jodida, ki se uporabljajo za zaščito ščitnice pred radioaktivnim sevanjem. Vprašanje je toliko bolj aktualno v občini Krško, kjer poleg tega obstaja tudi (po mnenju strokovnjakov sicer praktično nična) možnost, da bi šlo kaj narobe s tamkajšnjo nuklearko.

 

Ali imajo v Zdravstvenem domu Krško oziroma tamkajšnjih lekarnah dovolj tablet kalijevega jodida za vse prebivalce v občini, je tako nedavno zanimalo enega od občinskih svetnikov. Iz kabineta župana so mu odgovorili, da imajo v lekarnah (Lekarna Krško, Lekarna na Vidmu in Lekarna Senovo) zadostne zaloge omenjenih tablet, tako za tiste prebivalce občine, ki so do njih upravičeni, kot naključne obiskovalce. “Za zaščito so na voljo tablete za vse prebivalce v starosti do 40 let, ki živijo v pasu 10 kilometrov okoli nuklearke,” odgovarjajo na občini.

Občina je sicer v letih 2013 in 2018 izvedla več akcij obveščanja prebivalstva o predhodni delitvi tablet kalijevega jodida in prevzemu tablet v lekarnah. “Ugotavljamo, da je tablete v lekarnah prevzelo zgolj 20 odstotkov upravičencev. Cilj akcije je, da bi vsi upravičenci imeli tablete pri sebi doma in bi jih lahko zaužili ob predhodni odredbi poveljnika Civilne zaščite. Prav tako smo vsem šolam, vrtcem in organizacijam, ki imajo več kot 50 zaposlenih, dostavili dodatno zalogo tablet. Dodatno imamo za vse prebivalce do starosti 40 let na voljo tablete, ki se hranijo v Splošni bolnišnici Brežice in bi bile razdeljene prebivalcem, če bi bilo to potrebno,” so zapisali v odgovoru.

Tablete, ki so bile razdeljene v leta 2018, imajo po navedbah občine rok trajanja do maja 2022: “Po informacijah ministrstva za zdravje in NEK, ki je zagotovila nabavo tablet, potekajo aktivnosti za podaljšanje njihove veljavnosti. O morebitnem podaljšanju veljavnosti bomo prebivalce in organizacije, ki imajo tablete doma oz. v organizacijah, obvestili preko medijev.”

A. M.