V Krškem mesečna neto plača višja od slovenskega povprečja!

pixabay.com

Poročali smo že o povprečni mesečni plači v Sloveniji. Tokrat smo na statističnem uradu preverili, kolikšne so neto mesečne plače v posameznih posavskih občinah.

Povprečna mesečna neto plača v Sloveniji je v letu 2016 znašala 1.030,16 eur. Od leta 2015 se je povečala za 1,68 odstotka, vendar je na to vplivala stopnja inflacije, ki je bila lani 1,6 odstotka.

Najvišja povprečna mesečna neto plača v Posavju je zabeležena v Krškem. Bila je 1.059,11 eur in je za 2,81 odstotka ali 28,95 eur višja od povprečne slovenske neto plače.

Vse ostale občine v Posavju ne dosegajo višine povprečne slovenske neto plače. V Brežicah je neto plača za 8,6 odstotka nižja od povprečne, kar znaša 948,78 eur.

Sledijo Radeče, kjer zaposleni mesečno prejmejo povprečno 922,92 eur neto, v Bistrici ob Sotli 908,67 eur, s tem, da je neto plača nižja za 9 eur kot leta 2015, in Sevnici 907,39 eur.

Najnižja plača je v Kostanjevici na Krki, kjer so prebivalci občine v povprečju plačani s 747,82 eur mesečno, kar je 37,76 odstotka pod povprečno slovensko plačo.

N. N.