V Krškem (in še kje) dražijo cene vrtcev

Slika je simbolična.

Občinski svet Občine Krško je sprejel sklep o spremembi cen v vrtcih. Te se v primerjavi s preteklim letom v glavnem zvišujejo, kar je posledica letošnjih pritiskov in izsiljevanj sindikatov javnega sektorja, ki so stavkali celo v času epidemije.

Za oddelke prvega starostnega obdobja bo cena po novem znašala 583,86 evra (vrtec Brestanica) in bo za 7,33 odstotka višja od dosedanje. Za kombinirane oddelke bo osnovna cena po novem znaša 437,34 evra (vrtec Koprivnica) in bo za 3,23 odstotka nižja od sedanje osnove. Za oddelke 3-6 let bo osnova 390,78 evra (vrtec Raka) in bo za 1,24 odstotka nižja od sedanje osnove. Za oddelke 3-4 let bo osnova 454,75 evra (vrtec Krško) in bo za 5,18 odstotka višja od sedanje osnove.

V primerjavi s preteklim letom se cene po posameznih vrtcih, kot rečeno, v glavnem zvišujejo, največ se je povišala cena v oddelku 1-3 let v Koprivnici (za 14,51 odstotka). Cena se bo najbolj znižala v oddelku 1-3 let v Brestanici (za 27,05 odstotka). V povprečju se bo znižala cena oddelkov prvega starostnega obdobja, in sicer za 1,9 odstotka, in v kombiniranih oddelkih, in sicer za 2,32 odstotka. Cena v oddelkih 3-4 let se bo v povprečju zvišala za 4,36 odstotka, cena oddelkov 3-6 let pa za 2,15 odstotka. Cena v razvojnih oddelkih se bo znižala 21,45 odstotka.

Glavni razlogi za dvig cen v vrtcih je povišanja plač javnih uslužbencev iz naslova povišanja regresa za letni dopust, regresa za prehrano in prevoza na delo, so zapisali na Občini Krško.

A. M.