V gospodinjstvih v Kostanjevici na Krki bodo izvajali brezplačne meritve nevarnega radona

Zavod za varstvo pri delu že nekaj časa v gospodinjstvih izvaja brezplačne meritve radioaktivnega radona. Lani so meritve izvajali pri zainteresiranih gospodinjstvih v 12 občinah, nadaljevali pa bodo v skoraj 30 drugih občinah, med njimi tudi v Kostanjevici na Krki.

Namen projekta je določiti ogroženost na posameznih območjih in z ustreznimi preventivnimi dejavnostmi omejiti tveganja, ki jih predstavlja radon. Gre namreč za naraven radioaktiven plin brez vonja in barve, ki se nabira v zaprtih prostorih in je lahko rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih produktov.

Zavod trenutno izvaja brezplačne preventivne meritve radona v občinah Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika in Žužemberk.

V projekt so letos dodatno vključili še občine Bohinj, Borovnica, Brezovica, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kanal, Kostanjevica na Krki, Kostel, Metlika, Mežica, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Radovljica, Straža, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vuzenica in Žirovnica.

Radon nastaja pri radioaktivnem razpadu radija v zemeljski skorji in prodira na površje. Na prostem se hitro dvigne v višje ležeče sloje atmosfere, v zaprtih prostorih pa se akumulira in lahko doseže zelo visoke koncentracije.

V okviru projekta so predstavniki zavoda za varstvo pri delu lani odčitali izsledke več kot 430 detektorjev radona, ki so jih stanovalci namestili v pritlične in kletne prostore, kjer je ogroženost za nabiranje radona največja. Če detektorji zaznajo povečane koncentracije plina, fiziki zavoda posredujejo gospodinjstvom napotke za ustrezno zaščito. V veliko primerih je ustrezen ukrep že redno zračenje.

Zavod vabi k sodelovanju v projektu vse stanovalce na omenjenih območjih, ki jih zanima, koliko radona imajo doma. Meritev je zanje brezplačna, saj jo financira Uprava RS za varstvo pred sevanji. Več informacij o prijavah je mogoče dobiti na spletni strani zvd.si.

 

Območja z že ugotovljenim radonom v Sloveniji.

Meritve.

M. P.