V Dobovo se vrača banka

Potem ko je bila v Dobovi pred časom ukinjena edina banka, se ta zdaj znova vrača v Dobovo; za zdaj sicer le dvakrat na mesec kot mobilna poslovalnica NLB z imenom Bank&Go.

V sredo je bila mobilna banka v Dobovi na testnem obisku, in sicer na parkirišču pred Kulturnim domom.

Ob tej priložnosti si jo je ogledala tudi podžupanja Občine Brežice Mila Levec, ki je namero NLB, da poslovalnico na nek način vrne v Dobovo, pozdravila. Izpostavila je, da je dostop do tovrstnih storitev za občane, predvsem starejše, izjemnega pomena in pomembno prispeva h kakovosti življenja v krajih, ki so oddaljeni od centra.

Za zdaj je predvideno, da bo mobilna banka Dobovo obiskala dvakrat mesečno, o morebitnih dodatnih lokacijah, kjer se bo ustavljala, pa bodo občani pravočasno obveščeni. V mobilni poslovalnici bodo na voljo različne storitve, v njej pa bo mogoče opraviti vrsto storitev. Gotovinskega poslovanja ne bo, dvig gotovine in plačilo položnic pa bo mogoče opraviti na bankomatu, ki je del mobilne poslovalnice. Uporabnikom bodo svetovali tako pri bančnih storitvah (npr. pri najemu kredita) kot pri uporabi bankomata, spletne banke preko pametnih telefonov in podobno.

Kot pravijo na NLB, si želijo, da bi bili uporabniki z dostopnostjo in s storitvami čim bolj zadovoljni ter da bi poslovanje teklo gladko. Zato bodo v teh dneh z obiskom po različnih krajih Slovenije preverili in prilagodili časovne ter organizacijske podrobnosti, kmalu zatem pa bo mobilna poslovalnica tudi dejansko zaživela.

A. M.