V brežiških šolah in vrtcih je znova spodbudno in veselo

V ponedeljek je za učence od 1. do 3. razreda osnovne šole in dijake zaključnih letnikov srednjih šol znova stekel pouk, svoja vrata pa so odprli tudi vrtci. V Brežicah je bilo ob vrnitvi malih nadobudnežev v šolske klopi in vrtčevske igralnice spodbudno, tako starši kot otroci pa so hiteli zatrjevati, da so na ta dan že komajda čakali.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je ob ponovni vrnitvi otrok v vrtce in šole obiskal Osnovno šolo Brežice in Vrtec Mavrica. Obe ravnateljici – Marija Lubšina Novak in Silvija Komočar – sta mu zagotovili, da so se tako otroci kot zaposleni radi vrnili, da je v igralnicah in razredih spodbudno vzdušje ter da vsi skupaj s starši spoštujejo priporočene ukrepe in nov način dela.

V šolske klopi brežiške osnovne šole se je sicer vrnilo 300 od 899 učenk in učencev, ki obiskujejo omenjeno šolo. Delo, kot pravi ravnateljica, poteka v manjših skupinah, garderob učenci ne uporabljajo, malico jim dostavijo v razrede, športna vzgoja se odvija na prostem. Učitelji otroke opozarjajo na redno umivanje rok, med odmori se učenci zadržujejo v razredih in vzdržujejo medsebojno razdaljo.

V Vrtec Mavrica se je vrnilo 158 od 440 otrok. V oddelkih prvega starostnega obdobja je namesto običajnih 14 osem otrok. Igra na igralih ni dovoljena, otroci pri igri uporabljajo pralne igrače in športne pripomočke, izvajajo različne vadbe in se lovijo ali igrajo skrivalnice. Živžav na travnatem igrišču vrtca priča o tem, da se otroci v družbi sovrstnikov in vzgojiteljic dobro počutijo.

Sicer pa je Občina Brežice ravno v teh dneh uspešno zaključila zahteven postopek za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove 15 objektov v občini. Prvi sklop zajema energetsko prenovo OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, telovadnice pri OŠ Globoko, OŠ Pišece, OŠ Bizeljsko, Glasbene šole Brežice, telovadnice pri OŠ Artiče, Knjižnice Brežice, stadiona Brežice (stavba), Športne dvorane Dobova in Športne dvorane Brežice. V drugem sklopu bodo energetsko prenovili OŠ Kapele, OŠ Brežice, OŠ Cerklje ob Krki, Zdravstveni dom Brežice in Mladinski center Brežice.

S tem naj bi občina na letni ravni zaradi nižjih stroškov ogrevanja privarčevala 308.267 evrov, zmanjšali pa bodo tudi izpuste toplogrednih plinov v višini 485 ton ogljikovega dioksida letno, kar je enako količino ogljikovega dioksida, ki bi ga letno vsrkalo 25.000 dreves ali 60 hektarjev gozda.

M. P.