V Brežicah začeli zbirati predloge za podelitev občinskih priznanj

Brežice. staro mestno jedro, občinska stavba. (vir: kraji.eu)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta občine Brežice je objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Brežice za leto 2018. Predloge je treba podati najpozneje do 3. septembra.

Predloge za podelitev občinskih priznanj lahko posredujejo občani, župan, krajevne skupnosti, podjetja, druge organizacije in društva. Podani morajo biti v pisni obliki na naslov Občina Brežice, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice s pripisom – “oktobrske nagrade in priznanja Občine Brežice” ali na elektronski naslov [email protected]

Predlogi naj vsebujejo podatke o predlagatelju, o kandidatu oz. o predlagani pravni osebi, kratek življenjepis kandidata, vrsto priznanja, za katero se ga predlaga, ter natančno obrazložitev in utemeljitev predloga.

Občina sicer podeljuje tri priznanja oziroma nazive – Priznanje Občine Brežice, ki se podeljuje pravnim osebam za izredno uspešno delovanje na vseh področjih družbenega dela; Oktobrsko nagrado Občine Brežice, ki se podeli posameznikom za posebne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti in dela; ter naziv Častni občan Občine Brežice.

V letu 2017 sta bila za častna občana Občine Brežice proglašena dolgoletni župnik v Brežicah Milan Kšela ter znanstvenica in virologinja Tatjana Avšič Županc.

M. R.