V Brežicah predstavili participativni proračun kot primer dobre prakse

Brežice

Brežiška podžupanja Mila Levec in Patricia Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, sta prejšnji teden predstavili dobro prakso participativnega proračuna, poimenovano Moja skupnost – sodelujem. Predstavitev je potekala v okviru partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi Nacionalna agencija MOVIT, obisk je vodila Mreža MaMa.

Direktorica Mreže MaMa, mag. Maja Hostnik, je uvodoma kot moderatorka dogodka predstavila aktivnosti “Predstavitev dobrih praks – Občina na obisku”. Nato je prisotne nagovorila podžupanja Mila Levec in izpostavila, da so na občini počaščeni, da je bilo partnerstvo za participativni proračun prepoznano kot primer dobre prakse. Obiska so se udeležile predstavnice štirih občin – občin Semič, Ljubljana, Divača in Šmartno ob Paki.

V nadaljevanju je Patricia Čular poglobljeno predstavila participativni proračun Moja skupnost – sodelujem!, ki ga v Brežicah v kar nekaj vidikih izvajajo drugače kot v drugih občinah.

“Kot oddelek smo zadolženi za izvedbo participativnega proračuna. V najmanj treh stvareh smo v tem drugačni od drugih občin, ki ta proces prav tako izvajajo. Prva zadeva je ta, da smo imeli drugačno stališče do stopnje pripravljenosti projekta, prav tako smo drugače formirali komisijo za pregledovanje projektov, drugače pa smo izvedli tudi sam postopek glasovanja. Pri tem ves čas izhajamo iz stališča, da je participativni proračun tisti del proračuna, o katerem občani aktivno soodločajo,” je pojasnila Čularjeva.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

V občini Brežice ga izvajajo za dve proračunski leti naenkrat, v letih 2020 in 2021 je tako za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, namenjenih predvidoma 200.000 evrov.

Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine preuči Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa so podani v glasovanje občankam in občanom. Skupno so občani v proračun lahko tako uvrstili okoli 15 projektov, za katere so sami oblikovali predloge v vrednosti do največ 30.000 evrov na posamezen projekt v proračunskem obdobju.

Posebnost brežiške občine je tudi v tem, da je za mladino oblikovan poseben razpis, prav tako pa so v proračunu za mlade ločeno rezervirana posebna sredstva.

Občina se pri izvajanju participativnega proračuna srečuje z različnimi izzivi, ki jih je predstavila podžupanja Mila Levec. Najpogostejši izzivi so povezani s predložitvami pomanjkljive dokumentacije za izvedbo projektov s strani prijaviteljev ter s pridobivanjem različnih soglasij, saj so nekateri projekti zastavljeni na območjih, kjer jih je včasih nemogoče izvesti (npr. poplavno območje, različne namembnosti zemljišč).

Po končani predstavitvi so si nekatere predstavnice občin ogledale še celoten kompleks Mladinskega centra Brežice, ki se lahko pohvali z znakom kakovosti Sveta Evrope.

“Izvedbo tovrstnih dogodkov toplo pozdravljam in se hkrati zahvaljujem, ker smo lahko bili tudi mi del tega projekta. Z izmenjavo izkušenj in dobrih praks lahko postanemo boljši, s tem ko vidimo, na kakšen način podobne izzive rešujejo drugi. Tudi mi smo iskali informacije in dobre prakse, preden smo se zanj odločili, zato se sedaj še toliko bolj zavedamo, da z deljenjem naših izkušenj lahko pripomoremo ostalim,” pa je celoten obisk povzela Mila Levec.

Vir: Občina Brežice (Povzeto po poročilu Mreže MaMa)

M. P.