V Brežicah končali z obnovo nekdanjega doma starejših

V občini Brežice so zaključili z obnovo nekdanjega doma upokojencev Brežice, ki bo namenjen več dejavnostim. Med drugim nameravajo v njem uredili bivalne enote, zagotoviti prostore za nevladne organizacije in urediti večgeneracijski center. Prostore pa že uporablja Varstveno delovni center Krško – Leskovec.

Projekt je potekal v dveh fazah od leta 2019 do konca leta 2021. Stal je 1,85 milijona evrov, od česar je občina 190.000 evrov pridobila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Občina je objekt dobila s pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja, sklenjeno med vlado in Občino Brežice leta 2018. Objekt je bil predan občini brezplačno pod pogojem, da se ga uporablja za razvojne namene.

V prvi fazi je občina zagotovila prostore za najemno partnerstvo z Varstveno delovnim centrom Krško – Leskovec, s čimer mu je omogočila širitev programa enote Brežice z dodatno ponudbo bivalnih enot, ki lahko sprejmejo 15 uporabnikov. Prostori so v uporabi od oktobra 2020.

V drugi fazi projekta, ki je končana zdaj, pa si želi občina pod enotno streho obnovljenega objekta združiti tudi podporne programe starejšim. Tako bodo na tem naslovu svoje prostore dobili nekateri programi večgeneracijskega centra, program brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki in telefon za pomoč starejšim ter ambulanta splošne medicine Zdravstvenega doma Brežice. V sosednji stavbi je načrtovana tudi javna pralnica.

M. P.