V Bistrici ob Sotli nameravajo postaviti nova, sodobna avtobusna postajališča

Ena od predlaganih različic.

Občinski svetniki Občine Bistrica ob Sotli bodo prihodnji teden na seji odločali tudi o tem, kako bodo v prihodnosti videti avtobusna postajališča v občini. Teh bo kar nekaj po vsej občini.

 

Občinska uprava je za postavitev postajališč že pred časom pripravila projektno nalogo, ki predvideva postavitev novih avtobusnih postajališč na območju celotne občine. V nalogi je bila med drugim izražena namera, da bi bila postajališča, ki stojijo ob kolesarski stezi, urejena tako, da so hkrati postajališče za kolesarje in pešce. Nudila bodo tudi turistične informacije, imele bodo klop, osvetlitev in stojalo za kolo. Bila naj bi tudi delno ozelenela.

Na podlagi projekta so izvajalcu projektantske ideje naročili izdelavo dveh različic postajališč. Podjetje Pragma Arhitektura je občinskim svetnikom tako sedaj v pogled poslala idejne zasnove in jih naprosilo, da podajo menja in predloge.

A. M.