Uspešno zaključili »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« v šolskem letu 2017/2018

Preventivni projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!«, ki poteka v okviru Mladinskega centra Brežice v sodelovanju z Večgeneracijskem centrom Posavje in z zunanjimi sodelavci iz Centra za socialno delo Brežice, Policijske postaje Brežice ter Zdravstvenega doma Brežice, so 18. in 19. junija 2018 izvedli še na Gimnaziji Brežice, kjer so za dijake 1. letnikov (skupaj 97 učencev) izvedli predavanja in preventivne delavnice na temo droge in zasvojenost.

Odziv dijakov je bil zelo pozitiven. V anonimni anketi, ki so jo izvedli na koncu, so dijaki napisali, da so jim bila predavanja poučna, koristna in zanimiva; delavnice pa so jim bile zelo všeč, ker so potekale v sproščenem vzdušju v okviru debate in kjer so imeli priložnost povedati svoje mnenje in si izmenjati izkušnje.

V šolskem letu 2017/2018 so projekt »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« izvedli na vseh osmih osnovnih šolah v občini Brežice (Artiče, Pišece, Globoko, Velika Dolina, Dobova, Bizeljsko, Cerklje ob Krki in Brežice) ter na obeh brežiških srednjih šolah (Ekonomska in trgovska šola Brežice ter Gimnazija Brežice).

Pri tem so vse skupaj zajeli 340 učencev (182 devetošolcev in 158 srednješolcev).

Preventivne aktivnosti »Žuram s prijatelji, ne z drogo!« izvajajo že od leta 2004 na vseh osnovnih šolah brežiške občine, v letošnjem šolskem letu pa so prvič šli tudi na obe srednji šoli ter v projekt vključili dijake 1. in 2. letnikov. Glavni cilj je informiranje in ozaveščanje mladostnikov na temo droge in zasvojenost nasploh (kemične in ne kemične vrste zasvojenosti) ter promoviranje varne zabave. Preventivni program je na šolah potekal tako, da so bili učenci v prvem delu programa (1. in 2. šolska ura) deležni krajših strokovnih predavanj s področja sociale, zdravstva in policije, v drugem delu (3., 4. in 5. šolska ura) so sledile preventivne delavnice, ki so jih vodili usposobljeni prostovoljci mladinskega centra.

M. P.