Ureditev objekta zadnjega slovesa na Velikem Cirniku

Nova poslovilna vežica na Velikem Cirniku

V teh dneh se zaključujejo gradbena dela za poslovilno vežico na Velikem Cirniku. Ureditev vežice je pomemben doprinos k celostni ureditvi središča kraja.

Projekt v pogodbeni vrednosti 199.201,28 evrov je obsegal gradnjo pritličnega objekta poslovilne vežice z ureditvijo okolice, ureditev dostopa in ureditev vseh potrebnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Projekt so izvedla podjetja GTB-PRO d. o. o. iz Topolšice, Gradbeništvo Džodžaj d. o. o. iz Velenja in GMP Prijatelj d. o. o. iz Šentjanža, ki so tudi oddala skupno ponudbo na javnem naročilu.

Pri pripravi projektne dokumentacije in pridobivanju zemljišč je Občina Sevnica tesno sodelovala tako s Krajevno skupnostjo Šentjanž kot tudi s Prostovoljnim gasilskim društvom Veliki Cirnik.

Poslovilna vežica na Velikem Cirniku pred novo ureditvijo. Foto: arhiv KŠTM Sevnica

Pred ureditvijo nove vežice so se krajani od bližnjih poslavljali v dotrajanem in priložnostno neprimernem objektu. Ureditev ustreznega objekta za zadnje slovo je pomembna pridobitev za Veliki Cirnik. Hkrati je bil urejen tudi dostop do cerkve in poslovilne vežice, skupaj z dostopom do gasilskega doma. Na novo je preplaščena javna pot, zaradi naklona terena je bilo potrebno urediti tudi ustrezno odvodnjavanje.

Vse ureditve na Velikem Cirniku, ki so bile urejane postopoma, sedaj tvorijo zaokroženo celoto ureditev krajevnega središča.

V nedeljo, 17. septembra 2023, bo ob 8.30 v Cerkvi sv. Križa sveta maša, sledila bo priložnostna slovesnost z blagoslovom nove poslovilne vežice in nato druženje krajanov, ki jih je ta pridobitev zagotovo še bolj povezala.

Vir: Občina Sevnica