Upokojenci bodo jutri dobili regres

(vir: pixabay.com)

Upokojenci bodo jutri skupaj z julijskimi pokojninami prejeli tudi letni dodatek za leto 2018. Letošnji dodatek je za 10 evrov višji kot lani, višina pa je odvisna od pokojnine, ki jo posameznik mesečno prejme.

Prejemniki glede na višino pokojnine in znesek dodatka so naslednji:

  • 121.747 upokojencev s pokojnino do 450 evrov bo prejelo                       410 evrov;
  • 114.680 upokojencev s pokojnino od 450,01 do 550 evrov bo prejelo      270 evrov;
  • 96.605 upokojencev s pokojnino od 550,01 do 650 evrov bo prejelo        210 evrov;
  • 91.817 upokojencev s pokojnino od 650,01 do 780 evrov bo prejelo        160 evrov;
  • 164.443 upokojencev s pokojnino od 780 evrov in navzgor bo prejelo      100 evrov.

Letni dodatek bodo prejeli tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, in sicer:

  • do 650 evrov bo znesek dodatka            210 evrov
  • do 780 evrov bo znesek dodatka            160 evrov
  • nad 780 evrov bo dodatek                     100 evrov

V znesek pokojnine za obračun letnega dodatka se upošteva seštevek zneska osebne in dela vdovske pokojnine oziroma seštevek zneskov družinske pokojnine po prvem in drugem roditelju.

V znesek pokojnine oziroma nadomestila se upošteva tudi znesek pokojnine, prejete iz tujine. Na skupen znesek se nato izračun višina regresa.

Upokojencem, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, bo pripadajoči del letnega dodatka izplačan v sorazmernem delu glede na datum priznanja (odločbe), skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila. Vendar pa je tu pogoj, da v tem letu niso že prejeli regresa za letni dopust v celoti.

Pokojnine in drugi prejemki so se nazadnje uskladili z veljavnostjo od  1. 4. 2018 dalje za 1,1 odstotka. Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za april 2018, z valuto 30. 4. 2018.

ZPIZ bo za letni dodatek jutri izplačal 119.877.401 evrov.

M. P.