Ukrepi za zajezitev koronavirusa bodo veljavni tudi pred in med prvomajskimi prazniki

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusne bolezni bomo morali letos nekoliko prilagoditi tudi preživljanje prvomajskih praznikov. Še vedno namreč velja prepoved gibanja izven občin in zbiranja na javnih krajih, kar bo policija tudi preverjala.

Tudi kresov letos ne bo, ker je za celotno državo od 20. marca razglašena velika požarna ogroženost.

Pri nadzoru prometa v času pred in med prvomajskimi prazniki bodo policisti še posebej pozorni na prekoračitve hitrosti, psihofizično stanje voznikov, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje prednosti, so sporočili.

Preverjali bodo tudi, ali med občinami res potujejo samo tisti, ki spadajo v izjeme. Tiste, ki bodo zaradi malomarnosti ali ignorance kršili odlok oz. zakon o nalezljivih boleznih, bodo vrnili nazaj ali jih prijavili zdravstvenem inšpektoratu, če bodo ocenili, da to ne zadostuje.

Nadzirali bodo tudi spoštovanje odloka o prepovedi zbiranja na javnih krajih in površinah. Zato pred prihajajočimi prazniki posebej opozarjajo, da prirejanje piknikov v naravi ne sodi med izjeme, ki bi jih določal odlok o omejitvi združevanja in zbiranja ljudi na javnih krajih. Tudi plaža ni javni park ali sprehajalna površina, kjer bi bilo prirejanje piknikov dovoljeno. Sprehajanje posameznikov po sprehajalnih poteh pa je, ob upoštevanju varne razdalje, dovoljeno.

M. P.