Turizem v Sloveniji: Turistično najuspešnejša prva polovica leta do sedaj!

pixabay.com

V prvi polovici leta smo v turističnih nastanitvenih objektih zabeležili že skoraj 4,8 milijona

turističnih prenočitev, kar je 12 % več kot v istem obdobju lani, drugače povedano, to je

turistično najuspešnejša prva polovica leta do sedaj. Prenočitev tujih turistov je bilo za 17 % več, domačih pa za 5 % več.

V juniju 2017 smo v Sloveniji našteli skoraj 1,2 milijona turističnih prenočitev, 22 % več kot lani, in več kot 487.000 prihodov turistov, 27 % več kot v juniju 2016.

Iz katerih držav prihajajo turisti v Slovenijo?

Ključni trgi, od koder so prišli turisti, ki so v 2017 ustvarili največ prenočitev pri nas, so:

  • Italija (več kot 470.000 ali 15 %),
  • Avstrija (več kot 400.000 ali 13 %),
  • Nemčija (skoraj 330.000 ali 11 %),
  • Hrvaška (skoraj 220.000 ali 7 %),
  • Srbija (skoraj 140.000 ali 5 %),
  • Združeno kraljestvo ter Ruska federacija (oboji 4 %).

V zadnjih 10 letih (2007 – 2016) se je število tujih turističnih prenočitev v Sloveniji povečalo za 56 %, na Hrvaškem za kar 114 %, na Madžarskem za 36 %, v Italiji za 21 % in v Avstriji za 17 %.

Turisti iz neevropskih držav

Še naprej narašča število prenočitev turistov iz neevropskih držav. Turistov iz:

  • Kanade za 30 % več,
  • Avstralije za 21 % več in
  • Združenih držav je za 18 % več.

Še posebej velja omeniti azijske države. V prvi polovici leta je bilo prenočitev turistov iz Kitajske več za 50 %, iz Republike Koreje več za 41 % in ostalih azijskih držav skupaj več za 45 %.

Kje turisti v Sloveniji prenočujejo?

Največ prenočitev turistov so v prvi polovici leta 2017 zabeležile zdraviliške občine (30 %), gorske občine (24 %), za njimi obmorske občine (19 %) in občina Ljubljana (12 %).

V juniju 2017 med turisti najbolj priljubljene gorske občine! Največ prenočitev turistov so v juniju 2017 našteli v gorskih občinah (27 % ali skoraj 320.000), potem v obmorskih občinah (24 %), zdraviliških občinah (23 %) in v občini Ljubljana (12 %).

Največ turistov v Sloveniji je v prvi polovici leta prenočilo v hotelih (67 % vseh prenočitev), sledijo kampi (9 % vseh prenočitev), na tretjem mestu pa so apartmajska naselja (5 % vseh prenočitev).

V hotelih je bilo v juniju 2017 ustvarjenih skoraj 682.000 ali 57 % vseh prenočitev turistov, v kampih 18 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah 6 %, v apartmajskih in počitniških naseljih 5 %, v delavskih počit. domovih in apartmajih 4 % in v mladinskih hotelih 3 %.

Prihodi turistov iz ZDA v Slovenijo in Sevnico

Ena od aktualnih tem v medijih v zadnjem letu je vpliv ameriške prve dame na prepoznavnost Slovenije in s tem tudi na turistični obisk naše države. Za ta namen so primerjali število prenočitev turistov iz ZDA v Sloveniji in v občini Sevnica v obdobju od začetka predsedniške kampanje Donalda Trumpa do danes z istim obdobjem leto prej.

Število prenočitev turistov iz ZDA se je v obdobju od julija 2016 do junija 2017 povečalo za 15 % glede na isto obdobje leto prej; število prenočitev vseh tujih turistov se je v istem obdobju povečalo za 12 %.

Če pogledamo samo prenočitve v občini Sevnica pa z vidika prenočitev ni zaznati bistvenih sprememb tako pri številu turistov iz ZDA kot pri številu vseh tujih prenočitev.

Na našem portalu smo pisali tudi že o blagovnih znamkah, ki so nastale v čast prvi dami in kateri turistični programi so se razvili v ta namen. Več si lahko preberete tukaj: Kako prva dama ZDA vpliva na turizem pri nas?

Tuji turisti in njihova potrošnja

Tuji turist povprečno porabi skoraj 100 EUR na dan, največ v Ljubljani (150 EUR), najmanj pa v gorskih občinah (74 EUR).

Turisti, ki so bivali v hotelih, so na dan porabili povprečno 116 EUR, tisti, ki so bivali v kampih, pa povprečno 50 EUR. Trije tuji turisti od štirih so ocenili, da je bila višina izdatkov skladna s pričakovanji.

Od vseh zasebnih potovanj prebivalcev Slovenije jih je bilo v 2016; 60 % v tujino, 40 % pa je potovalo po Sloveniji. Na potovanjih v Sloveniji slovenski turisti prenočijo povprečno 3- krat, na potovanjih v tujino 6-krat. Slovenski turist na zasebnem potovanju v Sloveniji porabi povprečno 36 EUR na dan, v tujini približno 10 EUR več.

S čim so tuji turisti pri nas najbolj zadovoljni?

Ko so tuji turisti ocenjevali stopnjo svojega zadovoljstva z bivanjem v Sloveniji, jih je 49 % oz. 46 % najbolje ocenilo osebno varnost in prijaznost lokalnega prebivalstva – to sta najboljša elementa slovenske turistične ponudbe. Dobra tretjina je ocenila z zelo zadovoljen tudi elementa splošna čistoča destinacije in neokrnjena narava.

Ekonomski vidik turizma

Direktna turistična dodana vrednost v Sloveniji znaša 3,7 % celotne dodane vrednosti v gospodarstvu, (direktni) turistični BDP pa predstavlja 4,9 % celotnega BDP Slovenije.

Ob upoštevanju neposrednih učinkov, skupna dodana vrednost, ki je posledica turistične potrošnje znaša 7,1 % celotne dodane vrednosti v gospodarstvu. Izračunani skupni BDP, ki je bil posledica turistične potrošnje, pa 8,2 % BDP v gospodarstvu. (podatki so za leto 2014)

V turizmu je zaposlenih 51.803 oseb, kar predstavlja 6,3 % vseh zaposlitev v državi. Število zaposlenih na področjih povezanih s turizmom se je v letu 2016 povečalo za 4 % glede na leto 2015.

Največ turističnih delavcev spada v del gostinskih storitev, skoraj 24.000 ali 45 % vseh zaposlenih v turizmu, 19 % v nastanitvenih obratih, 16 % v prevozništvu

Vir: SURS

N. G.