Tončkov dom na Lisci dobil novega najemnika

Tončkov dom na Lisci.

Znameniti Tončkov dom na Lisci je dobil novega najemnika. V najem ga je vzelo Gostinstvo Tomaž Rantah s. p., ki je z Občino Sevnica tudi že podpisalo pogodbo o najemu. Novega najemnika je občina po odpovedi o najemu prejšnjega najemnika izbrala na javnem razpisu.

Razpis za novega najemnika je Občina Sevnica objavila konec januarja, saj ji je prejšnji najemnik iz osebnih razlogov dopovedal pogodbo o najemu. Do izteka roka je prejela tri ponudbe, novi ponudnik pa je bil izbran na osnovi najvišjega seštevka točk glede na razpisna merila.

Pogoji, katerim je moral zadostiti izbrani ponudnik gostinskih storitev, so med drugim poslovanje najmanj pet dni v tednu, od tega obvezno ob petkih, sobotah in nedeljah, sodelovanje pri izvedbi dogodkov in programov ter skrb za okolje in usmerjenost v sonaravni turizem. Komisija je pri izbiri upoštevala naslednja merila: odpiralni čas, obseg in kakovost ponudbe, lokalnost ponudbe, primernost ponudbe glede na vrsto objekta in reference.

Višina najemnine Tončkovega doma na Lisci ostaja nespremenjena, to je 700 evrov, brez obratovalnih stroškov, najemna pogodba pa je sklenjena za nedoločen čas.

Tomaž Rantah bo v Tončkovem domu obiskovalcem ponujal izbor toplih in hladnih napitkov, sladic in toplih obrokov, ki jih imajo planinci najraje. Ob koncih tedna načrtuje ponuditi dodaten izbor hrane in nedeljskih kosil. Načrtuje vzpostavitev sodelovanja z lokalnimi ponudniki, pridelovalci in predelovalci živil, tudi z nosilci certifikata kakovosti Blagovne znamke občine Sevnica. Svojo ponudbo bo prilagajal glede na letni čas in sezonsko dostopnost živil.

Obratovalni čas Tončkovega doma bo od torka do nedelje.

V zimskem delovnem času, to je od 16. oktobra do 14. aprila, bo dom odprt od 8. do 17. ure, ob sobotah in nedeljah od 7.30 do 17. ure.

V poletnem delovnem času, to je od 15. aprila do 15. oktobra, pa bo Tončkov dom odprt od 8. do 19. ure, ob sobotah in nedeljah od 7.30 do 20. ure.

Ob podpisu pogodbe za najem Tončkovega doma na Lisci.

M. P.