Tomaž Lisec: »V SDS obljubljamo ravno obratno, kot je delala zdajšnja koalicija: za vsak novi predpis bomo vsaj dva ukinili«

Poslanec Tomaž Lisec

Tomaž Lisec je poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije že od leta 2011. Pred tem je bil šest let strokovni sodelavec v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke v državnem zboru, deloval je tudi kot programski tajnik te stranke. Prihaja iz Boštanja pri Sevnici. Gimnazijo je končal v Brežicah, nato je diplomiral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V zdajšnjem mandatu je član treh parlamentarnih odborov, hkrati pa predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Je tudi predsednik parlamentarne Komisije za poslovnik. Delo parlamenta tako pozna do obisti. Domačini v Posavju pa ga poznamo tudi kot zelo aktivnega člana Občinskega sveta Občine Sevnica, ki zelo skrbi za svoj kraj in občino. Je poročen in oče treh sinov.

S Tomažem Liscem, ki na listi SDS kandidira tudi na tokratnih državnozborskih volitvah, te bodo 3. junija 2018, smo se pogovarjali o birokraciji, pa tudi o njegovem delu v državnem zboru. Njegov tokratni moto je zelo poučen: »Tudi z majhnimi koraki lahko prehodiš dolgo pot. Na tej poti pa moraš biti pošten, delaven in pomagati drugim.«

Birokracija v Sloveniji je zelo zapletena, državljani se v vsej tej zmedi skorajda ne znajdemo več. Kako je s tem?

Res je. V Sloveniji smo v mesecu aprilu 2017 dosegli magično številko 20.000 zakonov in podzakonskih aktov na dan, konkretneje smo imeli 13. aprila 2018 kar 834 zakonov in 19.167 podzakonskih aktov. To je število, ki je za državo, kot je Slovenija z dvema milijona prebivalcev, zastrašujoče. Vsak novi predpis prinese novo dodatno oviro in še več birokracije. Podatki za 20. maj 2018 pa so naslednji: V Republiki Sloveniji imamo 866 zakonov in 19.560 podzakonskih aktov. Torej samo v zadnjih 13 mesecih 32 novih zakonov in 393 novih Uredb (ki jih sprejema Vlada RS) in Pravilnikov (ki jih sprejemajo ministrstva). Poleg sprememb že prej veljavnih predpisov. V zadnjem mandatu SDM, SD in DeSUS skupaj novih skoraj 2000 novih predpisov. Poleg sprememb že prej veljavnih predpisov. Noro.

V SDS ste tej norosti nasprotovali, kako so se na to odzvali vladajoči?

V SDS smo že ob številki 20.000 veljavnih predpisov zahtevali izredno sejo DZ RS. Kjer smo predlagali priporočilo, V priporočilu vladi predlagamo, da se vlada v roku tridesetih dni od dneva sprejetja tega priporočila opredeli do predlogov administrativnih razbremenitev za državljane, kmete in podjetnike, da se opredeli glede konkretnih predlogov Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice. Pričakovali smo, da bo vlada pripravila časovnico ter način realizacije ukrepov. Prav tako smo zahtevali, naj vlada sprejme ukrepe za administrativno in davčno razbremenitev gospodarstva, za bolj konkurenčno in poslovno okolje, za dvig produktivnosti, za dvig dodane vrednosti, za vzpostavitev pravne države, boljše upravljanje podjetij, umik države iz gospodarstva in spodbujanje investicij. Koalicija je to priporočilo zavrnila. V tem priporočilu je bilo 80 konkretnih ukrepov. Kot »nagrado« pa smo očitno dobili novih 2000 predpisov od takrat.

Kakšna so bila še vaša priporočila?

Priporočila SDS so nastajala skoraj eno leto, saj se vsakodnevno srečujemo z državljani, s predstavniki gospodarstva, kmetijstva in vsi ti so si glede področja administrativnih ovir enotni: imamo preveč birokracije, predolge postopke za pridobivanje dovoljenj, soglasij.

V iztekajočem se mandatu ste vodili Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tudi kmetje imajo veliko težav z birokracijo. Kako je s tem?

Sam sem kot predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlagal zakon, s katerim bi ukinili prevoznice za prevoz gozdno-lesnih sortimentov. Koalicija je ta zakon zavrnila in sprejela svoj zakon, kjer je besedo »prevoznice« nadomestila z terminom »knjigovodska listina«. Poleg tega sem kot predsednik sklical nujno sejo glede birokratskih ovir v kmetijstvu. Sklepi so bili zavrnjeni. Predlagal sem amandmaje pri zakonih, ki so uvajali nove birokratske nesmisle. Bil sem med pobudniki za ukinite davčnih blagajn. Koalicija nega našega zakona ni podprla. Predlagal sem spremembo sistemskega zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – da se uredi področje vajeništva. Vlada je ta zakon zavrnila. Sprejela je nov Zakon o vajeništvu, kjer je iz sistemskega zakona vzela eno poglavje in ga dala v nov zakon. Ki ne prinaša izboljšav na tem področju. Predlagal sem nujno sejo odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, da se v zakonu u urejanju okolja spremenijo členi glede dimnikarske službe. Vlada je napisala nov Zakon o dimnikarskih storitvah. Ki je naredil kaos na področju dimnikarske službe. Skratka. Ko sem predlagal kakšno razbremenitev, ja vlada dodala obremenitve. Resnično ne razumem.

Kakšen je vaš program prihodnjega dela na tem področju, kaj obljubljate?

Ena izmed mojih redkih obljub je tudi nadaljevanje boja z birokratskimi ukrepi ministrov in državnih uradnikov, ki ali ne razumejo svojega področja ali pa komaj čakajo, da preko produciranja novih predpisov zagotavljajo in zagovarjajo svoj obstoj. Na področju birokracije je potrebno narediti red. V SDS obljubljamo ravno obratno, kot je delala zdajšnja koalicija: za vsak novi predpis bomo vsaj dva ukinila. Veliko ukrepov je že pripravljenih. Ker so nastali tudi v sodelovanju z obrtniki, gospodarstveniki, kmeti in državljani.

Tomaž Lisec ima v svojem programu tudi navedeno: »Slovenija potrebuje delavnega in poštenega poslanca, ki posluša ljudi z različnih področjih in njihove izkušnje prenaša v sprejemanje zakonodaje. Sem osebnostno in poklicno najboljša izbira in z največ možnostmi, da ima Sevnica tudi v naslednjem mandatu poslanca v Državnem zboru.«

C. R.