Tomaž Lisec: Sevnica nujno potrebuje satelitski urgentni center

Tomaž Lisec

Tomaž Lisec je na ministra za zdravje Sama Fakina naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z vzpostavitvijo satelitskega urgentnega centra v Sevnici. Ugotavlja namreč, da obstajajo vsi oprijemljivi in verodostojni podatki, ki kažejo na podhranjenost izvajanja službe nujne medicinske pomoči v Sevnici. Na nujnost uvedbe tega centra je opozarjal že večkrat, prejšnja ministrica je to področje zanemarjala, bo Fakin ravnal drugače?

Poslanec Tomaž Lisec je že junija 2015 na takratno ministrico za zdravje, Milojko Kolar (iz kvote SMC), naslovil poslansko pobudo za vzpostavitev Satelitskega urgentnega centra  (SUC) v Sevnici kot samostojne enote.

Takrat so mu z ministrstva v odgovoru zapisali: “SUC je izvajalec predbolnišničnega dela službe nujne medicinske pomoči in je strokovno in organizacijsko vezan na regionalni urgentni center (UC). Organizira se takrat, ko zaradi oddaljenosti in dostopnega časa ni mogoče organizirati izvajanje nujne medicinske pomoči v okviru UC. Skladno s predlogom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči je nosilec odgovornosti za organizacijo nemotenega dela službe nujne medicinske pomoči na svojem območju urgentni center.”

Na ustno poslansko vprašanje, ki ga je nato zastavil na 36. redni seji državnega zbora 11. decembra 2017 glede vzpostavitve SUC v Sevnici, pa je Kolarjeva odgovorila: “Glede dispečerskih centrov naj vam povem, kot sem že večkrat dejala, zakaj še ni teh satelitskih, tako imenovanih SUC-ov, ki so bili prvotno zamišljeni prav zaradi tega, ker se nismo mogli zanesti na verodostojnost in realnost podatkov, po katerih merilih in kriterijih bi lahko po Sloveniji enakopravno in enakomerno razporedili SUC-e zaradi tega, da bodo ja imeli vsi prebivalci enak dostop, tudi glede na specifiko in reliefne pogoje. Tukaj naj posebno izpostavim, kar sem že večkrat rekla, je, recimo, Tolmin, pa tudi Sevnica en tak primer. Ampak kot sem rekla, mora ta dispeč začeti delovati, da bomo imeli res kredibilne in verodostojne podatke, da bomo imeli enak meter in enakopravno obravnavali dostop do vseh državljanov.”

Podobno poslansko pobudo je ponovno posredoval 13. decembra 2017. Odgovor ministrstva je bil, da satelitski urgentni centri ostajajo gradniki novega koncepta zagotavljanja nujne medicinske pomoči (NMP). Uvajali naj bi se na osnovi  podatkov, pridobljenih iz dispečerske službe zdravstva. Problem naj bi bil, da posamezni zavodi (zdravstveni domovi) oz. službe NMP uporabljajo različno metodologijo zbiranja in poročanja podatkov, zato so ti podatki med seboj pogosto neprimerljivi. Ker še ni enotnega sprejema nujnega klica, je presoja o stopnji nujnosti in načinu izvedbe intervencije prepuščena vsaki posamezni enoti NMP, zato tudi prihaja do bistvenih razlik med enotami. Zato naj bi ministrstvo vlagalo vse napore in sredstva v vzpostavitev dispečerske službe zdravstva. Za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra v Sevnici naj bi se odločalo po vzpostavitvi dispečerske službe zdravstva.

Tomaž Lisec (SDS) je zdaj novemu ministru Samu Fakinu (prav tako iz kvote SMC) zapisal: “Verjamem, da ste v tem času na ministrstvu uredili vse potrebno in da dispečerska služba zdravstva končno deluje in da je sedaj na vrsti vzpostavljanje SUC-ov. Na ministrstvu imate več dopisov in podatkov glede delovanja Zdravstvenega doma Sevnica in glede problematike delovanja službe NMP v Sevnici. Obstajajo vsi oprijemljivi in verodostojni podatki, ki kažejo podhranjenost izvajanja službe NMP v Sevnici.”

Na podlagi navedenega je Tomaž Lisec dal naslednjo poslansko pobudo: “Zdravstveni dom Sevnica naj se, glede na vse podatke, ki so na voljo, vzpostavi kot pilotni projekt vzpostavitve SUC.”

Kako se bodo tokrat odzvali na ministrstvu, bomo spremljali, saj Tomaž Lisec nadaljuje s svojimi prizadevanji za razvoj krajev, od koder izhaja in kjer je bil že večkrat izvoljen za poslanca. Na zadnjih junijskih volitvah je prejel neverjetno število glasov.

M. P.