Tomaž Lisec: “Mi ne obljubljamo istih stvari že več kot 10 let in ne filozofiramo”

Tomaž Lisec

Tomaž Lisec je poslanec Državnega zbora Republike Slovenije že tretji mandat, zaključuje pa tretji mandat svetnika v občinskem svetu in Svetu Krajevne skupnosti Boštanj. V preteklosti je bil aktiven v mnogih društvih, trenutno pa mu poleg službe večino časa vzame družina s tremi majhnimi fanti ter gradnja hiše.

Na tokratnih lokalnih volitvah je nosilec liste Slovenske demokratske stranke (SDS) za Občinski svet Občine Sevnica, v Volilni enoti 3, ki zajema Krajevne skupnosti Boštanj, Primož in Studenec.

Kaj ste naredili v mandatu 2014-2018 kot svetniki, kaj je tisto, kar bi posebej izpostavili?

Če bi preverili magnetogram sej občinskega sveta, bi verjetno opazili, da sem vsaj med tremi najbolj aktivnimi svetniki po razpravah ter po svetniških vprašanjih in pobudah. Menim pa, da je potrebno biti aktiven svetnik ne samo na sejah, ampak tudi aktiven na terenu. Na tem mestu ne bi našteval, kaj vse sem predlagal ali dosegel, ker mislim, da je politika “ekipni šport”. Ker imam tu prednost pred ostalimi svetniki, da lahko marsikaj dosežem kot poslanec. Tu pa bi izpostavil, da je v ZD Sevnica ostala služba Nujne medicinske pomoči. Zato bi na tem mestu le pohvalil ostalih pet svetnikov SDS za aktivno delo v tem mandatu. Pa tudi, če se kdaj nismo strinjali s kakšno rešitvijo župana ali občinske uprave, smo vedno skušali doseči konsenz in najbolj optimalno rešitev.

Kaj kot nosilec liste v svoji volilni enoti obljubljate za mandat 2018-2022?

SDS Sevnica smo zadnjega pol leta resno pripravljali program za mandatno obdobje 2018-2022. Tako imamo predvidenih in pripravljenih približno 15 splošnih ukrepov in približno 15 konkretnih ukrepov za posamezno volilno enoto. Torej skupno 75 ukrepov.

Mi ne obljubljamo istih stvari že več kot 10 let. Ne filozofiramo. Delujemo vseskozi in ne le zadnjih 60 dni pred vsakimi volitvami. Naše obljube za prihodnost so jasne. Naša dejanja v preteklosti so vidna.

Samo za kraj Boštanj imamo v programu: ureditev nivojskega križanja ceste in železnice v Dolenjem Boštanju, sanacija kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter cest v Dolenjem Boštanju, širitev vrtca pri OŠ Boštanj, razširitev parkirišč ter zunanjih parkovnih in rekreativnih površin pri OŠ Boštanj, ureditev vaškega jedra Boštanj, ureditev kolesarske in pešpoti Boštanj – Radna – Log … Potem pa so tu še ostali kraji v KS Boštanj ter v KS Studenec in KS Primož, ki imajo nekatere stalne in tudi nove potrebe.

Navedite, prosimo, tri ključne stvari, ki jih je v občini treba spremeniti/urediti.

Eden ključnih ciljev novega mandata bi moral biti veliko bolj uspešno črpanje EU- in državnih sredstev. Spodbuditi pa je potrebno prostorske rešitve za nove gospodarske in stanovanjske prostore. Da bi se odpirala nova delovna mesta za naše občane in bi mladi ostajali v naši občini – kar bi se izrazilo v višjem znesku dohodnine v proračunu. To pa je osnova za nove projekte.

A. L.