Prejeli smo: Tomaž Lisec – kandidat za poslanca na listi Slovenske demokratske stranke

Tomaž Lisec

Na novinarski konferenci se je predstavil Tomaž Lisec, kandidat za poslanca na listi Slovenske demokratske stranke (SDS) v volilnem okraju Sevnica.

Uvodoma je predstavil program stranke SDS, ki ponuja konkretne rešitve na vseh področjih. Izpostavil je predvsem zavezo po debirokratizaciji, manjše davčne obremenitve, izboljšanje stanja na področju zdravstva, skrb za kmete, obrtnike in gospodarstvenike, učinkovito javno upravo, manjšo državno upravo in pravično državo.

Kdo je Tomaž Lisec?

Tomaž Lisec je mož in oče treh sinov. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani politolog. Za njim sta dva aktivna mandata v funkciji poslanca državnega zbora, kar kažejo tudi analize (število poslanskih vprašanj, število govorov, sklici nujnih sej odborov in vloženi zakoni). Prepričan je, da sta njegovi osnovni prednosti poznavanje delovanja zakonodajne in izvršilne veje oblasti ter že obstoječi stiki v državnem zboru in na ministrstvih. Poleg tega meni, da je velika prednost, ker je že tretji mandat svetnik v občinskem svetu Občine Sevnica, saj tako pozna tudi lokalno problematiko. V primeru vnovične izvolitve pa si bo prizadeval, da bo vodstvo občine bolj izkoristilo njegovo delo.

Izpostavil je več stvari, ki jih je doslej skušal doseči za Sevnico in Posavje:

  • ohranitev službe nujne medicinske pomoči v ZD Sevnica (prizadeval si bo za nadgradnjo – Satelitski urgentni center);
  • 2 milijona evrov več za športno infrastrukturo v proračunu za leto 2018 (občina potem na žalost ni bila uspešna na razpisu za stadion);
  • plovnost reke Save pri HE Arto-Blanca in HE Krško;
  • sodelovanje z ministrstvom za infrastrukturo, kar je privedlo do sanacije nadvoza v Sevnici (na žalost ¸pa se zatika pri izvedbi);
  • sanacija ceste Sevnica – Planina – Celje.

Njegov velik prispevek je, da je proračunu obstal projekt podvoza v Dolenjem Boštanju in je dosegel ogled mostu čez Savo, kjer se pripravlja projektna dokumentacija za sanacijo (predvidoma v letih 2020 do 2021). Pohvalil je tudi sodelovanje s poslancema Matjažem Hanom in Igorjem Zorčičem pri skupnih posavskih temah. Prek poslanskih vprašanj pa je iskal odgovore odgovornih za probleme ljudi in organizacij.

Poslanec Tomaž Lisec.

V iztekajočem se poslanskem mandatu je bil aktiven tudi kot predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter član Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Poleg zadev, obravnavanih na teh odborih, je aktivno sodeloval pri obravnavi naslednjih tem: debirokratizacija na vseh področjih, nižje davčne obremenitve, prometna infrastruktura, prostorska zakonodaja, dimnikarstvo, avtorske in sorodne zadeve, vajeništvo, zdravstvo in drugo.

Njegova zdajšnja volilna kampanja bo skromna, temeljila bo na delu na terenu – stiki z ljudmi, ki jim bo predstavil dosedanje delo poslanca, z njimi se bo posvetoval tudi o rešitvah za naslednja leta, del kampanje pa bo potekal tudi prek družbenih omrežij.

Prepričan je, da sta njegovo dosedanje pridno in pošteno delo dokaz, da je dober kandidat. Meni, da je s svojim dosedanjim delom dokazal, da dela v dobro Sevnice, Posavja in Slovenije. In to delo je pripravljen nadaljevati. Zato je ob zaključku pozval vse občane in občanke Občine Sevnica k udeležbi na volitvah v državni zbor, ki bodo 3. junija 2018.

Tomaž Lisec je na novinarski konferenci še sporočil, da bo vesel bo, če bodo volivci in volivke glas namenili njemu, saj ima – poleg ostalega – tudi zaradi volilnega sistema največ možnosti za izvolitev.

C. R.