To so nove pridobitve na Lisci

FOTO: FB, Tončkov dom na Lisci

Lisca, prepoznana tudi kot »Biser Posavja«, je izjemno priljubljena izletniška in pohodniška točka. Občina Sevnica vse od prenosa lastništva Tončkovega doma na Lisci v letu 2014 sistematično vlaga v cestno-prometno, komunalno, turistično in prostočasno infrastrukturo na širšem območju Lisce. Zadnje pridobitve, izvedene konec leta 2023, so dodatno nagradile ponudbo destinacije Lisca.

Osnovna komunalna infrastruktura, torej vodovodno omrežje, rastlinska čistilna naprava in priklop na optično omrežje je bila na Lisci urejena v letih 2012 in 2013. Sledile so postopne ureditve stavbe z obnovo ogrevalnega sistema, vzpostavitvijo naravoslovne učilnice, obnovo pritličnih prostorov z jedilnico, tematsko sobo, točilnim pultom in kuhinjo ter obnovo nastanitvenih prostorov v 1. nadstropju in mansardi.

Danes je Tončkov dom na Lisci moderna planinska koča, ki vsako leto beleži več obiska. Občina Sevnica si tako ob upoštevanju krhkega razmerja med ohranjanjem naravnih danosti in gospodarskim potencialom razvoja turizma na širšem območju Lisce prizadeva za razvoj trajnostnega turizma na tem priljubljenem območju.

Projekt »Po Jurkovih poteh« omogočil nove pridobitve

V letu 2023 je Občina Sevnica uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah. Pridobljena nepovratna sredstva znašajo 214.102,08 evrov in so bila v celoti namenjena ureditvam na Lisci, ki nadgrajujejo njeno turistično ponudbo. V sklopu projekta »Po Jurkovih poteh« so bile številne posodobitve izvedene konec lanskega leta, nekatere ureditve pa še potekajo. Pod okriljem projekta poteka tudi razvoj novih digitalnih vsebin za interaktivno predstavitev Lisce in novih doživetij.

Ob Tončkovem domu so tako zamenjane betonske plošče na gostinski terasi, ki je tudi na novo osvetljena. Zamenjana je bila ograja na gostinski terasi, dodane so tudi nove lesene klopi, ki so nadomestile najbolj dotrajane kose gostinskega pohištva. Za še prijaznejšo dostopnost do Tončkovega doma oziroma do otroškega in športnega igrišča so bile urejene stopnice, dodana pa je tudi klančina za dostop z vozičkom.

Nove stopnice s klančino. V ozadju so boksi za štirinožne prijatelje obiskovalcev Lisce.

Za Tončkovim domom je urejena nova nadstrešnica za potrebe gostinca, ob nadstrešnici pa je urejena tudi vodna hiška. Gre za tretjo tovrstno brezplačno postajo za vodo, ki pa zaradi nizkih temperatur v zimskih mesecih ne bo obratovala.

Ob dostopu na ploščad ob Tončkovem domu je na novo urejen ekološki otok, kar dodatno prispeva k lepši celostni podobi okolice.

V naslednjih mesecih bo stekla ureditev novega tobogana na otroškem igrišču, kar bo zagotovo razveselilo najmlajše obiskovalce Lisce, v načrtu pa je tudi postavitev terminala za javno izposojo e-koles.

Z novimi digitalnimi vsebinami bo ponudba na Lisci pridobila pomembno dodano vrednost, kar bo zagotovo prispevalo k povečanju obiska. Lokalna skupnost pa si bo prizadevala, da uspešna zgodba razvoja turističnih potencialov ne bo negativno vplivala na ohranjanje okolja in na počutje prebivalstva.

Vir: Občina Sevnica